Onko toisesta maailmansodasta esitetty puolueeton ja totuudenmukainen kuvaus? Tapahtuiko Holokausti juuri niin kuin meille on opetettu? Minkä verran juutalaisilla on ollut, ja on, vaikutusvaltaa länsimaiden mediassa ja politiikassa? Entä merkittävissä historian tapahtumissa? Minkä verran sionistijuutalaisilla on vaikutusvaltaa USA:n politiikassa? Mistä juutalaisuudessa on kyse? Mistä monikultturismissa pohjimmiltaan on kyse, ketkä sitä tukevat ja miksi? Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?

Auschwitzin uima-allas:

Auschwitzin uima-allas:
Ottamani kuva Auschwitzin keskitysleirin (sodan aikaisesta) uima-altaasta elokuussa 2007, Auschwitz-matkallani; kuvaa painamalla aukeaa tuo matka...

sunnuntai 30. elokuuta 2009

Blogin Keskeisimmät Asiat

Keskeisimmät kirjoitukseni – blogin tärkeimpien kirjoitusten luettelo, sekä joitain näkemyksiäni ja kiitollisuudenosoituksiani lopussa

(Päivitetty 24.3.2009)

Vuosien 2008-2009 kirjoituksistani olennaisimmat

Päivitän tätä tekstiä uusien kirjoitusten osalta, kun olen lisännyt niitä blogiin. Tämä teksti tulee aina olemaan päällimmäisenä blogillani. Lisäksi haluan huomauttaa, että uusimmat kirjoitukseni tulevat usein edellisten kuukausien arkistoihin eli usein kuukauden (tai enemmän) myöhässä, jotta kuukausiarkistojen määrä ei kasva liikaa.

1. Holokaustirevisionismin argumentit – Toisen maailmansodan aikaisia propagandavalheita
(Kuvitettu, pituus lisääntynyt alkup. 5 sivusta 20 sivuun.)
Tämä on perehdytysteksti holokaustirevisionismiin, ja tässä pyritään lyhyesti tuomaan esiin se mitä holokaustirevisionismi suurin piirtein sanoo. Jos haluaa foorumeille mennä puhumaan holokaustista ja holokaustirevisionismista, niin tämä on melko hyvä teksti avata keskustelu. Hyperlinkit on tähän tekstiin laitettu myös tämän takia kokonaisuudessaan, jotta teksti olisi helppo kopioida mihin vain.
http://moranen.blogspot.com/2008/08/holokaustirevisionismin-argumentit.html


2. Holokaustin tunnustukset ja silminnäkijätodistukset sekä oikeudenkäynnit (käännös)
Tämä kirjoitus on Germar Rudolfin toimittaman kokoomateoksen Dissecting the Holocaust, luvun ‘The Value of Testimony and Confessions Concerning the Holocaust, s. 85-133, käännös. […] Holokaustin perimmäinen runko, perusta ja kokonaisuus – johon koko holokausti perustuu ja jonka yleisesti oletetaan olevan tieteellisesti todistettu – on silminnäkijöiden todistajanlausunnot sekä Saksan sotavoimien komentajien ja upseerien tunnustukset, joista valtaosa otettiin sodan voittajavaltioiden pitämissä oikeudenkäynneissä. Holokaustiin ei ole mitään muuta suoraa ja yksiselitteistä todistusaineistoa.
Tämä kirjoitus tulee kyseenalaistamaan ja analysoimaan tämän kaiken. Kirjoituksessa tuodaan esiin paljon psykologisia tosiasioita silminnäkijöiden todistajanlausuntojen todisteellisesta arvosta oikeudessa, oikeudenkäynneissä vallinneista olosuhteista, tunnustusten arvosta oikeudessa, eri tapoja todistajanlausuntojen saamiseksi, puolustuksen ja syyttäjän sekä tuomarien olosuhteista ja asennoitumisesta sekä paljon muuta aiheeseen liittyvää.”
http://moranen.blogspot.com/2009/01/holokaustin-tunnustukset-ja-todistukset.html

3. Auschwitzin ‘kaasukammioiden’ teknisiä ja kemiallisia ongelmia (käännös)
“Luku "Some Technical and Chemical Considerations about the 'Gas Chambers' of Auschwitz and Birkenau" Germar Rudolfin toimittamasta teoksesta
Dissecting the Holocaust : The Growing Critique of "Truth" and "Memory".”
http://moranen.blogspot.com/2008/08/auschwitzin-kaasukammioiden-teknisi-ja_07.html

4. Tri MacDonald median juutalaiskontrollista – osat 1-3 (käännös)
Ote psykologian professori Kevin MacDonaldin kirjasta The Culture of Critique (2002) s. lii-lvi, (tästä eteenpäin CofC), jossa MacDonald osoittaa juutalaisten nykyisen mediakontrollin USA:ssa”. Osassa 2 MacDonald osoittaa mediakontrollin suunnattoman merkityksen ja osassa 3 mediakontrollin merkityksen jo 1930-luvulla USA:ssa.
http://moranen.blogspot.com/2008/08/tri-macdonald-median.html
http://moranen.blogspot.com/2008/08/macdonald-median-juutalaiskontrollista.html
http://moranen.blogspot.com/2008/08/macdonald-median-juutalaiskontrollista_16.html

5. Juutalaisuuden opetuksia – osat 1-7Juutalaisuuden opetuksia ei-juutalaisista -- Mistä juutalaisuudessa on kyse ei-juutalaisten kohdalla ja mikä on sen päätavoite?
Tämä teksti tulee vastaamaan kysymykseen Mistä juutalaisuudessa on kyse?. Tekstissä pohditaan pääasiassa ei-juutalaisten asemaa juutalaisuudessa. Tekstissä osoitetaan, että juutalaisuudessa:
1) juutalaiset ovat ylempiarvoisia kuin ei-juutalaiset, jotka ovat syrjittyjä ali-ihmisiä;
2) kristinuskoa vihataan ankarasti, mikä oli usein kristityssä Euroopassa syynä antisemitismiin, ja;
3) juutalaisuuden äärimmäisenä messiaanisena tavoitteena on maailman herruus.
” Arvioitu pituus tekstiasiakirjana (12-fontilla, rivivälillä 1) noin 50-60 sivua. Lähteinä käytetty juutalaisuuden auktoriteettisimpia oppikirjoja, ensyklopedioita, muita juutalaisten rabbien ja historioitsijoiden tulkintoja sekä ei-juutalaisten ja kristittyjen lähteitä kuten myös historian tapahtumia ja käytännön esimerkkejä.
http://moranen.blogspot.com/2008/10/juutalaisuuden-opetuksia-osa1.html

6. Tri MacDonald juutalaisbolshevikkien vallankumouksesta “Erittäin juutalaisessa bolshevikkien vallankumouksessa” ja sen jälkeen NL:ssa (käännös)
Ote (4) prof. Kevin MacDonaldin kirjasta The Culture of Critique, kappaleesta ‘Jews and the Left’ s. 96-99 (tästedespäin CofC), jossa MacDonald käsittelee juutalaisten erittäin suurta roolia Bolshevikkien vallankumouksessa ja vaikutusvaltaa Venäjällä sen jälkeen. Myös ohimennen käsitellään lyhyesti juutalaisradikaalien ja kommunistien osuutta muissa maissa. Tämä kirjoitus on jatkoa otsikossa viittaamaani aikaisempaan kirjoitukseeni.”
http://moranen.blogspot.com/2008/08/macdonald-juutalaisbolshevikkien.html

7. Revisionistivainot Holokaustirevisionisteihin kohdistuneet vainot
[...] Juutalaisjärjestöt ovat edellä mainitun lisäksi pahoinpidelleet, rahallisesti tuhonneet, mustamaalanneet ja jopa murhanneet(!) revisionisteja sekä tuhopolttaneet heidän omaisuuttaan. Seuraavat listaukset eivät ole täydellisiä ja ne vaativat päivittämistä ja täydentämistä.
http://moranen.blogspot.com/2008/11/revisionistivainot.html

8. Korrektit Salaliitot Poliittisesti korrektit salaliitot ja salaliittoteoreetikkojen itsesensuurikilpailu
“Katson aiheelliseksi kirjoittaa tästä aiheesta, koska nämä teoriat ovat suosittu ja melkein muodikas ilmiö internetissä, ja koska se tieto jonka näitä teorioita uskovat ihmiset saavat on epätarkkaa, harhaanjohtavaa ja jopa valheellista. Ja kuten tulemme lopuksi huomaamaan, näitä kaikkia teorioita yhdistää jälleen se yksi tekijä josta jaksan jatkuvasti kirjoittaa blogillani ja johon olen enimmäkseen keskittynyt kirjoituksillani tavalla tai toisella.”
http://moranen.blogspot.com/2008/11/korrektit-salaliitot.html

9. Holokaustin merkitys Miten Holokaustia käytetään poliittisesti ja mikä on sen päätarkoitus
Holokaustia on käytetty hyväksi monin tavoin. Eri kategorioiksi (joista 6. on tärkein) voidaan mm. lukea:
1) Juutalaisjärjestöjen lukemattomat korvausvaatimukset
2) Immuniteetti Israelille
3) Suoja kaikelta juutalaisiin kohdistuvalta kritiikiltä
4) Juutalaisten uhrirooli ja historian manipulointi tällä
5) Juutalaisten manipulointi
6) Eurooppalaisten manipulointi

Seuraavaksi käyn näitä läpi tarkemmin.”
http://moranen.blogspot.com/2009/01/holokaustin-merkitys.html

10. Juutalaisten vaikutusvalta USA:ssa Juutalaisten vaikutusvalta USA:n politiikassa
Tässä tekstissä käyn läpi Juutalaisten vaikutusvaltaa USA:n hallinnossa ja politiikassa, viime vuosikymmeninä ja aivan viime vuosinakin. Käyn ensin yleisemmin läpi, ja myöhemmin tarkemmin ja esimerkkien kanssa. Aihe on erittäin laaja ja melko vaikeasti mitattavissa, varsinkin kun tavoitteenani on tiivistää aihe mahdollisimman pieneen tilaan.
http://moranen.blogspot.com/2009/01/juutalaisten-vaikutusvalta-usassa.html

11. Kirjasta You Gentiles. Olennaisimpia käännöksiä kirjasta omien kommenttieni kanssa, myös englanninkielellä: Quotations from You Gentiles.
http://moranen.blogspot.com/2008/08/kirjasta-you-gentiles.html
http://moranen.blogspot.com/2008/08/quotations-from-you-gentiles.html

12. Holocaustinfo Tarkastelussa
“Koska Holokaustia kuitenkin muistellaan vuosittain, jopa suomenkin kielellä, on siis korkea aika tarkastella hieman virallisen ja auktoriteettisimman suomalaisen holokaustisivuston väitteitä. Tämä sivusto on Yad Vashem -holokaustimuseon suomalainen edustus, eli Holocaustinfo, Holocaustinfo.org (http://www.holocaustinfo.org/).
En ala jokaikistä kohtaa kritisoimaan, kumoamaan tai analysoimaan, vaan ainoastaan olennaisimpia, holokaustirevisionismia ja Holokaustin ‘kiistämistä’ koskevia tietoja. Tämä on siis sarjassamme ensimmäinen osa
Holocaustinfo Tarkastelussa -tekstejä. En vielä tiedä paljonko jaksan näitä yhteensä tuottaa. Lainaukset sivustolta olen laittanut taulukoihin. Ja kuten jo sanoin, keskityn pääasiassa holokaustirevisionismia koskeviin väitteisiin.”
http://moranen.blogspot.com/2009/01/holocaustinfo-tarkastelussa.html

13. Kuinka tulla holokaustitutkijaksi – Tarvittavat ohjeet holokaustitutkijoiksi haluaville – tässä kaikki mitä holokaustitutkijoiden tarvitsee tietää
“Tämä kirjoitukseni on vastineeni Michael Philipsin kirjoitukselle nimeltä ‘Kuinka tulla revisionistitutkijaksi’.”
http://moranen.blogspot.com/2009/01/kuinka-tulla-holokaustitutkijaksi.html

Vuosien 2007-2008 kirjoituksistani olennaisimmat

Näitä seuraavia kirjoituksiani pidän kaikkein olennaismpina (joista eräät olen laittanut elokuun arkistoon), joita olen päivitellyt ja uudistanut useiden kuukausien ajan. Näkyvimmät uudistukseni ovat tekstien runsas kuvitus asiaan liittyvillä kuvilla:

14. Auschwitz – Kaasutuksia ei tapahtunut Krematorioissa II ja III
Tässä kuvaesityksessäni tutkitaan Auschwitz-Birkenaun leirin kaasutusväitteet tarkastelemalla sodanajan maa- ja ilmakuvia, dokumentteja sekä itse leirin raunioita eri tahojen ottamilla kuvilla, myös minun. (Lisätty uusia kuvia ja monia faktoja, sekä muotoiltu uudelleen tekstiä.)
http://moranen.blogspot.com/2007/12/auschwitz-kaasutuksia-ei-tapahtunut.html

15. Juutalainen mediakontrolli
Kirjoituksen tavoitteena on osoittaa, että medialla pystytään hallitsemaan ihmismassoja, ketkä sitä hallitsevat ja että sillä todellakin on erittäin paljon väliä.” (Kuvitettu, lisätty tietoa useista muista lähteistä (mm. Bernays, MacDonald, Nixon), perusteluja ja pohdintaa mediakontrollin merkityksestä, ja siitä kuinka ihmismassoja hallitaan ja millaisilla arvoilla.)
http://moranen.blogspot.com/2008/02/juutalainen-mediakontrolli_01.html

16. Erittäin juutalainen bolshevikkien vallankumous Juutalaisten ratkaiseva osuus bolshevikkien vallankumouksessa
Kirjoituksessa osoitetaan juutalaisten erittäin suuri rooli bolshevikkien vallankumouksessa, josta ei nykyään juuri puhuta missään yhteydessä, ja josta harvat edes ovat tietoisia. Kirjoituksessa siis ei keskitytä vallankumoukseen yleisesti, eikä sen syihin.” (Kuvitettu, pituus lisääntynyt alkuperäisestä 5 sivusta n. 20 sivuun, alaviitteet jätetty englanniksi loppuun.)
http://moranen.blogspot.com/2008/02/erittin-juutalainen-bolshevikkien_06.html

17. Auschwitz matkani – Osat 1–3 (pitkä kuvaesitys kommenttieni kanssa)
Liitetty muutamia uusia kuvia, kommentteja ja eräitä asioita muotuiltu uudestaan.
http://moranen.blogspot.com/2008/02/auschwitz-matkani-pleiri.html
http://moranen.blogspot.com/2008/02/auschwitz-matkani-birkenau-osa-1.html
http://moranen.blogspot.com/2008/02/auschwitz-matkani-birkenau-osa-2.html

18. Ensimmäinen Holokausti
Juutalaistahot väittivät jo ENSIMMÄISEN MAAILMANSODAN aikaan, sitä ennen ja juuri sen jälkeen että “6 miljoonaa juutalaista on kärsimässä ja kuolemassa Euroopassa” tätä jopa kutsuttiin “henkeä uhkaavaksi holokaustiksi”.
http://moranen.blogspot.com/2007/11/ensimminen-holokausti.html

19. Holokaustirevisionismi – Holokaustirevisionismi ja revisionistit, mistä on kyse?
Tässä kirjoituksessa tuodaan esiin se mitä holokaustirevisionismi suurinpiirtein väittää ja ei väitä; millä perusteella, millä metodilla ja keitä revisionistit ovat.
http://moranen.blogspot.com/2007/12/holokaustirevisionismi.html

20. Kuoliko 6 miljoonaa tosiaan? – Mitä väestötutkimus kertoo; puuttuuko 6 miljoonaa?
“Tekstissä käydään läpi holokaustiasiantuntijoiden menetelmiä ja lukuja, sekä tuodaan esiin paljon päinvastaisia lukuja, jotka tiputtavat juutalaisten oletettuja virallisia 5-6 miljoonan lukuja. Aluksi on sanottava, että vaikka 6 miljoonaa juutalaista puuttuisi, ei se vielä millään varmuudella tarkoittaisi että ne 6 miljoonaa kuolivat. Kuten tullaan havaitsemaan, juutalaisten väestölaskentaluvut ovat paljolti heitteleviä, eikä oikeaa ja tarkkaa lukua ole helppo löytää. Jos juutalaisia siis puuttuisi luvuista, esim. 5-6 miljoonaa, voitaisiin nämä puutokset selittää muillakin syillä kuin vain kuolemilla. Tämä teksti kuitenkin keskittyy analysoimaan sitä, että puuttuuko 6 miljoonaa juutalaista edes.”
http://moranen.blogspot.com/2007/12/kuoliko-6-miljoonaa-tosiaan.html

21. Ensimmäisen maailmansodan aikaisia propagandavalheita
Enimmäkseen Arthur Ponsonbyn kirjasta
Falsehood in Wartime Propaganda Lies Of the First World War. Lisätty tietoa useista eri lähteistä, koskien mm. Edward Bernaysia ja väärennettyjä valokuvia.
http://moranen.blogspot.com/2008/01/ensimmisen-maailmansodan-aikaisia.html

22. Hitler vai Stalin, kumpi aikoikaan hyökätä?
Kirjoituksessa käydään läpi Stalinin hyökkäysaikeita ja suunnitelmia Euroopaan. Tämä kirjoitus oli alunperin tehty nopeasti ja hätäisesti v. 2007 lopulla ja sen pituus oli vain n. 7 sivua, kun se nykään on n. 20. Olen kuitenkin päivitellyt kirjoitusta paljon ja lisännyt sinne paljon lisää faktoja ja teorioita monista eri lähteistä.
http://moranen.blogspot.com/2007/12/hitler-vai-stalin-kumpi-aikoikaan-hykt.html

Loput kirjoitukset (kaikki) löytyvät, luonnollisesti, blogiarkistosta.

Eräissä teksteissä on edelleenkin hyperlinkit ilmoitettuna kokonaisuudessaan, jotta lukijat voisivat mahdollisimman helposti mennä mahdollisimman monille (ja mahd. suurille) foorumeille tiedottamaan ihmisiä tai pätemään taikka väittelemään tai sitten vain pitämään hauskaa (mieluiten mahdollisimman usein). Kun olen kirjoittanut kaikki suunnittelemani faktapohjaiset kirjoitukset tämän vuoden lopun aikana, alan muuttamaan tyyliäni enemmän mielipidekirjoitusten suuntaan (jonka olenkin jo tehnyt) – viitaten toisinaan tietenkin lukuisiin aiempiin kirjoituksiini – joissa otan (ja olen ottanut) kantaa uutisjuttuihin, trendeihin, nykyajan moraaliarvoihin, muihin maailman ajankohtaisiin tapahtumiin, jne.

Youtubeen

Laitoin itseni Youtubeen ja videokuvaani Auschwitzin keskitysleiriltä. Olen siellä nimellä Tobulkin http://www.youtube.com/Tobulkin. Katsokaa ainakin videoni My Auschwitz Trip – all in one (8:05 min) http://www.youtube.com/watch?v=s3VEQ1q8x8k, huom. “watch in high quality”. Olen myös laittanut favouritteihini paljon hyviä videoita, sekä subscriptioihini paljon hyviä channeleita (kylläpäs kuulostaa kauhealta suomen kieleltä). Jännitän tosin kokoajan sitä (marraskuusta lähtien, jolloin sain tästä tietää) onnistuuko “Jewish Internet Defence Force” hävittämään minut youtubesta (Tobulkin Vaarassa!).

Lukijat: Menkää nyt oikeasti foorumeille puhumaan aina kun ette parempaakaan tekemistä keksi. Ei minulla siihen ole aikaa. Faktat täytyy saada mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monelle, mieluiten korkeasti koulutetuille asiantuntijoille. Puhetta kun on jo ollut blogien mahdollisesta sensuroinnista tulevaisuudessa....

Muutamia näkemyksiäni lyhyesti ja kiitollisuudenosoitukseni

Lienee lyhyesti paikallaan todeta tässä, että en jaksa vihata ihmisryhmiä/kansoja/etnisyyksiä/kulttuureita/uskontoja, ja näen vihan muutenkin väärin ja negatiivisesti suunnattuna energiana, joka ei ole rakentavaa eikä mitenkään hyödyllistä, vaan päinvastoin (ja tätä en todellakaan toistele kirjoituksissani tollon nysverön lailla). Tarkoitukseni on puhua blogillani tärkeistä tosiasioista ja erityisesti nykyajan tabuista, normeista ja moraaliarvoista sekä varsinkin kaksinaismoraalista. Mitä kiusallisemmista ja tärkeämmistä asioista on kyse, sitä enemmän pyrin kirjoittelemaan niistä. Tarkoitukseni on saada blogilla käsittelemistäni asioista vallitseva hyssyttely, selkärangattomuus ja välinpitämättömyys loppumaan.

Käsittelen blogillani siis, kuten sen alkukysymyksissäni ilmoitan, enimmäkseen: Holokaustia, juutalaisia, juutalaisten vaikutusvaltaa ja historiaa sekä hieman monikultturismia, ja sitä miten nämä kaikki enemmän tai vähemmän liittyvät toisiinsa ja näiden kaikkien merkittävyyttä ja todellisia motiiveja.

Viitatessani juutalaisiin, viittaan juutalaisiksi tunnistautuviin vaikutusvaltaisiin juutalaisiin, jotka ajavat juutalaisten ja Israelin intressejä ja politiikkaa juutalaisten hyväksi (ja usein muiden kustannuksella), tai viittaan juutalaisten vaikutusvaltaan jossa monet asioista tietämättömät juutalaiset ovat mukana. Viittaan siis järjestäytyneeseen juutalaisuuteen, kuten: Sionistijuutalaisiin, juutalaisjärjestöjen johtajiin (kuten AIPAC, Israel Lobby, ADL, JDL, JDF, eri holokaustijärjestöjen johtajat, juutalaisten monikultturismi- ja rasiminvastaiset järjestöt, yms.), juutalaisiin mediamoguleihin, juutalaisiin rahoittajiin, merkittäviin investointipankkiireihin (kuten Rothschildit, Schiffit, Warburgit), juutalaisiin uskonnollisiin johtajiin (esim. lubavitch-rabbit, muut lubavitch-juutalaiset tai Israelin vaikutusvaltaiset uskonnolliset juutalaisjohtajat) sekä muihin juutalaijärjestöihin (esim. juutalaisten monikulttuurista maahanmuuttoa eurooppalaisten maihin ajavat järjestöt, tai juutalaisjärjestöt jotka ajavat ns. “vihalakeja” [=puhe- ja ajatuslakeja] voimaan EU:hun ja USA:aan), kuten myös muihin juutalaisjohtajiin tai vaikutusvaltaisiin juutalaisiin, jotka edistävät tavalla tai toisella omia intressejään muiden kustannuksella (esim. tukevat monikultturismia ja värillisten maahanmuuttoa eurooppalaisten maihin).

Yhteistä näille kaikille on se, että näillä KAIKILLA on yhteinen vahva juutalainen identiteettinsä, erityisesti holokaustitarinan muodostama “koko maailma on meitä vastaan” -henki. Lisäksi nämä KAIKKI ajavat enemmän tai vähemmän omia intressejään muiden kansojen kustannuksella (joko tietoisesti tai tiedostamattomasti tukien järjestäytynyttä juutalaisuutta), ja ehdoton enemmistö näistä tukee monikultturismia. Kyseessä on siis hyvin järjestäytynyt kokonaisuus (itseasiassa maailman tehokkaimmin järjestäytynyt kokonaisuus), joka varsinkin juutalaisomisteisessa valtamediassa järjestäytyy aina tehokkaasti tukemaan tai vastustamaan tiettyjä henkilöitä ja tiettyä politiikkaa.

Suurimmat kiitokseni välitän Vesa Ilkka Lauriolle ja hänen erinomaisille kirjoituksilleen blogillaan (
Vesa-Ilkka Laurion blogi [2007-2009]), joista olen saanut paljon vaikutteita ja inspiraatiota. Vuosia sitten (2006) sain hänen keskustelufoorumeilla olleista kirjoituksistaan, sekä hänen itsensä asenteestaan ja hengestään myös ajavan voiman ja halun ottaa asioista selvää todenteolla, ja ennen kaikkea aloin välittämään maailmanmenosta ja tulevaisuudesta, KYLLÄ SILLÄ JOTAIN VÄLIÄ ON! Myös, kutakuinkin yhtä suuret, kiitokset täytyy välittää Peter Schaenkille (nimimerkki) ja hänen lukemattomille tärkeille radioluennoilleen internetissä blogillaan (Shankradio 2006 Archives) ja VOR-radioasemalla (Voice of Reason Radio Network, Peter Schaenks archive [2008-2009]): Näistä olen myös ottanut paljon vaikutteita, ideoita, ja alkanut tutkimaan asioita, joita en välttämättä muuten olisi itse kokenut tärkeiksi; hän myös on auttanut minua paljon ymmärtämään asioita ja maailmanmenoa.

Muut näkemykseni tulevat todennäköisesti joissain teksteissäni ilmi suoraan tai epäsuoraan. Perustan näkemykseni ennen kaikkea tosiasioille, mutta toisinaan myös niille periaatteille, jotka minä näen oikeiksi (tai oikeimmiksi) itselleni, ja muille ihmisille parhaaksi. Voi tietysti olla, että jotkin näkemykseni blogillani ajan kuluessa muuttuvat, mutta tuskinpa kovin monet tai ainakaan kovin paljoa.

Tähän loppuun haluan vielä todeta, että kunnioitan ja ihailen suunnattomasti meidän eurooppalaistemme esi-isiä ja heidän uhrauksiaan sekä mahtavia saavutuksiaan; heidän kulttuuriaan, perinteitään, uskontoaan (kristinuskoa) ja nerouttaan. Olen muiden eurooppalaisten tavoin loputtomassa kiitollisuuden velassa meidän eurooppalaisille esi-isillemme, jotka ovat saavutuksillaan mahdollistaneet meidän nykyisen ruusuisen elämämme täällä länsimaailmassa. On tosiaan syytä olla erittäin kiitollinen tästä kaikesta, ja siitä että on syntynyt näin hyvään ja kauniiseen paikkaan. Nyt on meidän sukupolvemme vastuulla jatkaa heidän perintöään, edistää meidän ja maailman hyvinvointia sekä kehitystä, ja taata että myös meidän lapsillamme ja lastenlapsillamme tulee olemaan ainakin yhtä hyvä tulevaisuus. Tähän elintärkeään ponnisteluun tulee mielestäni kaikkien keskittyä ja omistautua, enemmän tai vähemmän, ja erikoistua/keskittyä tietysti myös johonkin omaan tarkempaan elämänsä tavoitteeseen ja tarkoitukseen, jossa on hyvä pitää edellä mainittu mielessä, johon lyhyesti viittaan tässä seuraavassa lainauksessa:

Kukaan ei voi omistaa mitään arvokkaampaa asiaa kuin ylevän ihanteen, jota kohti hän lakkaamatta pyrkii ja jonka perusteella hän muodostaa ajattelunsa ja tunteensa ja yrittää parhaansa mukaan suunnata elämänsä. Jos pyrkijä siten ponnistelee – pikemminkin tullakseen enemmäksi kuin vain näyttääkseen enemmältä – hän ei voi epäonnistua, vaan lähestyy jatkuvasti päämääräänsä.” (H.P. Blavatsky)4 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Koska olet melkoisen perillä holokaustista ja IIWW:stä niin tämä jenkkien DEF laki jonka seurauksena Saksan jäljellejäänyt armeija näännytettiin nälkään, onko tästä olemassa kunnollista tietoa?
Voittaja kirjoittaa historian, siksi tämä on ilmeisesti jäänyt kokonaan pimentoon.

http://en.wikipedia.org/wiki/Disarmed_Enemy_Forces

Onko mahdollista että Saksassa tapahtui todellakin kansanmurha, kohde oli saksalaiset itse?

Ehkäpä kehiteltiin loistoidea jossa kerrottiin kauhutarinoita holokaustista ja näin saatiin peiteltyä jenkkien tekemät Saksalaisten joukkomurhat. Saksalaiset kun koettiin edelleen uhkana jo toisen kerran maailmanjärjestystä vastustaneena.

Entä jos ruumiskasat ja polttokuvat ovat juutalaisten sijaan Saksalaisia?
Sodan jälkeen tilanne oli senverran kaaottinen että kukaan ei kiinnittänyt huomiota muuhun kuin omaan selviytymiseen, joten kiinnostiko ketään mitkään vankileirit joissa saatettiin tehdä Saksalaisille sotilaille mitä tahansa...

t.Lazlo

Anonyymi kirjoitti...

"Euroopan komission tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen lisäpöytäkirjassa vuodelta 2003 kielletään kansanmurhan tai rikosten ihmisyyttä vastaan kiistäminen, törkeä vähättely, hyväksyntä tai puolustelu automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen."

Mutta miksi revisionistit kehittävät tällaisia perusteettomia teorioita? Kuten pseudohistoria yleisemminkin, myös revisionismi on poliittisesti motivoitunutta: se on suosittua äärioikeiston piirissä, jossa viha juutalaisia kohtaan elää yhä. Onkin mielenkiintoista huomata, etteivät kieltäjät ole huolissaan siitä, että natsien on osoitettu tappaneen lukemattomia mustalaisia, homoseksuaaleja, vammaisia ja mielisairaita; ainoastaan juutalaiset kiinnostavat heitä. Juutalaisten kansanmurhan kieltäminen on vanhan antisemitismin uusi ilmentymä.

http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/holokaustin_kieltaminen.html

ps.
"Ja jos taas en ole jatkuvasti katsomassa tänne niin ties mitä peeloilijoita tai raivoavia "juutalaisaktivisteja" tänne saattaa tulla möykkäämään."

Keskityisit paasaamaan vaikka Suomen kansalaissodasta, se koskettaisi enemmän sinuakin ja maasi historiaa! Pistä se kirpputorilta ostamasi Scharführerin lakki naulakkoon ja lopeta hiustesi blondaaminen/kaljuksi ajeleminen ja Horst nimisen saksanpaimenkoirasi hakkaaminen, vedä pääsi sen kuolleen Hitlerin perseestä ja opiskele historiaa kauemmaksikin kuin ww2.

Moranen kirjoitti...

Ja taas joku arvon herra “Anonyymi”. Onkohan tämä tällä kertaa itse Mikko Ellilä? Muistaakseni samantapaista retoriikkaa näin Ellilältä jossain hommafoorumilla, ja ihan hetki sitten itse kommentoin lyhyesti Ellilän Uusiviesti-blogin kirjoitusta, jossa sivuttiin holokaustirevisionismia; joten tämä tosiaan voisi Ellilä olla...

No jospa itse ottaisit ihan alkuun sen pääsi pois juutalaisten perseistä niin saattaisit huomata, että nämä ovat hyvin erilaisia ihmisiä, joilla on suurin vaikutusvalta länsimaissa nykyään (mediassa ja politiikassa). Tämä vaikutusvalta selittäisi heti alkuun sen miksi eurooppalaisia aivopestään enimmäkseen vain “juutalaisparkojen kärsimyksistä 2. maailmansodassa ja historiassa, joihin juutalaiset olivat aina tietysti täysin syyttömiä”. Tällöin saattaisit myös havaita, että juutalaiset eivät olekaan aina olleet “viattomia, moitteettomia, harmittomia, jaloja, ylevämielisiä, lahjakkaita, viulua soittavia pyhimysparkoja, jotka olivat aina syyttömiä kaikkeen, koska se oli aina kaikkien muiden vika” (= koska juutalaiset esittävät tällaisen kuvan itsestään vaikutusvallallaan). Lisäksi saattaisit myös havaita, että juutalaiset ovat olleet kautta historiansa mukana lukemattomissa vallankumouksellisissa liikkeissä eurooppalaisia ja kristinuskoa sekä länsimaista sivilisaatiota vastaan (ks. esim. tri E. M. Jones 2008, The Jewish Revolutionary Spirit). Lisäksi huomaisit ehkä, että juutalaiset olivat se vaikutusvaltaisin ajava voima, joka muutti väsymättömällä taistelullaan USA:n maahanmuuttopolitiikan eurooppalaisvastaiseksi avaamalla ovet värillisille niin, että eurooppalaisista tulee vähemmistö USA:ssa tulevaisuudessa (ks. prof. MacDonald 1998/2002, http://www.csulb.edu/~kmacd/books-immigration.html). Lisäksi juutalaisten suunnaton vaikutusvalta länsimaiden valtamediassa on se perimmäinen syy minkä takia lähes kaikki poliitikot länsimaissa apinoivat poliittiskorrektia monikultturismi-ideologiaa, joka tuhoaa länsimaisen sivilisaation (http://moranen.blogspot.com/2008/02/juutalainen-mediakontrolli_01.html, http://moranen.blogspot.com/2009/01/juutalaisten-vaikutusvalta-usassa.html, http://www.kevinmacdonald.net/books-Preface.html#Media).

Kaikkein hupaisinhan tuossa viestissäsi on tuo kohta jossa huomautat, että “holokaustin kieltäminen” on laitonta monissa Euroopan maissa. No vähän nyt niitä valoja päälle niin huomaat tuosta sen asian ytimen, joka paljastaa “holokaustitutkimuksen” täysin arvottomaksi: Holokaustia ei saa tutkia vapaasti ollenkaan, koska “kiistäjät” joko vangitaan tai tuhotaan ammatillisesti/rahallisesti ja historioitsijoilta, jotka uskalsivat epäillä epäuskottavia/mahdottomia huuhaaväitteitä, lähtee ammatti alta aivan kuten historioitsija David Irvingiltä. Vähän niin kuin keskiajalla kristinuskon epäileminen oli kauhein synti maan päällä, josta joutui roviolle jopa. Yhtä uskottavaa tuon ajan ‘uskontutkimus’ tai ‘elämän tarkoituksen tutkimus’ oli, kuin nykyinen “holokaustitutkimus”.

Huomaan, että et ole edes perehtynyt kunnolla siihen mitä revisionistit väittävät. Vai tiedätkö mitä väitetään, millä perusteluilla, millä metodeilla ja millä todisteilla? Millä todisteilla holokausti on todistettu (ts. ‘todistettu’)? Katso nyt edes mitä juutalainen opiskelija oli videollaan mieltä juutalaisten holokaustitarinoista koskien Auschwitzin keskitysleiriä, jossa itsekin kävin 2007 (http://video.google.com/videoplay?docid=976870941610001004&hl=fi, http://video.google.com/videoplay?docid=-441640420550012012&hl=fi).

Moranen kirjoitti...

WW2 on kaikkein kiinnostavin historian aihe, joka on täynnä propagandaa ja siitä ovat monet nykyiset ideologiset suuntaukset kehittyneet, sekä monet tabut ja normit. “Valkoinen rasismi pahaa”, “juutalaiset pyhiä”, “valkoiset pahoja”, “värilliset hyviä”, jne. Lisäksi 2. maailmansodassa eurooppalaiset taistelivat tulevaisuudestaan, siis tulevaisuutensa johtajuudesta ja kohtalosta; eurooppalaismyönteisten ja -vastaisten ideologioiden taistelu. Harmi että eurooppalaiset hävisivät kollektiivisesti. Jos eurooppalaiset (saksalaiset) olisivat voittaneet, ei valkoisia eurooppalaisia ainakaan tuhottaisi monikultturismilla niin kuin nykyään...

Tietoja minusta

Oma valokuva
“Kukaan ei voi omistaa mitään arvokkaampaa asiaa kuin ylevän ihanteen, jota kohti hän lakkaamatta pyrkii ja jonka perusteella hän muodostaa ajattelunsa ja tunteensa ja yrittää parhaansa mukaan suunnata elämänsä. Jos pyrkijä siten ponnistelee – pikemminkin tullakseen enemmäksi kuin vain näyttääkseen enemmältä – hän ei voi epäonnistua, vaan lähestyy jatkuvasti päämääräänsä.” (H.P. Blavatsky)