Onko toisesta maailmansodasta esitetty puolueeton ja totuudenmukainen kuvaus? Tapahtuiko Holokausti juuri niin kuin meille on opetettu? Minkä verran juutalaisilla on ollut, ja on, vaikutusvaltaa länsimaiden mediassa ja politiikassa? Entä merkittävissä historian tapahtumissa? Minkä verran sionistijuutalaisilla on vaikutusvaltaa USA:n politiikassa? Mistä juutalaisuudessa on kyse? Mistä monikultturismissa pohjimmiltaan on kyse, ketkä sitä tukevat ja miksi? Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?

Auschwitzin uima-allas:

Auschwitzin uima-allas:
Ottamani kuva Auschwitzin keskitysleirin (sodan aikaisesta) uima-altaasta elokuussa 2007, Auschwitz-matkallani; kuvaa painamalla aukeaa tuo matka...

torstai 9. lokakuuta 2008

Juutalaisuuden Opetuksia - Osa 4

5. Kabbalah ja Zohar: juutalaiset pyhiä, ei-juutalaiset pahoja

Zohar on juutalaisuuden myöhäisempi, kabbalistinen teos ja se on Kabbalahin pääteos. Se on kabbalistinen kommentaari hepreankieliseen Raamattuun, jossa käytetään numerologiaa, gematriaa, ja muita tekniikoita Raamatun [Tanakhin] tulkitsemiseen.

Zohar on inspiroinut juutalaisia kirjoituksia, ja Zoharin (auktoriteettisessa) Soncino painoksessa kerrotaan että “Zohar vetoaa moniin juutalaisiin niin että he pitävät sitä pyhimpänä pyhistä kirjoista! Sillä se kuvastaa juutalaisuutta kiihkeän elintärkeänä hengellisenä uskontona. Se antaa juutalaiselle sitoumuksen sisäiseen, näkemättömään hengelliseen universumiin – ikuiseen moraaliseen järjestykseen, voimakkaammin kuin mikään muu kirja tai lakikokoelma, jopa enemmän kuin Raamattu (s. 12). Samassa teoksessa lisäksi kerrotaan: “Nykyisen vuosisadan aikana [1900-luku] on Kabbalahiin [...] ollut selkeä mielenkiinnon elpyminen ja arvostetut tutkijat ovat pyrkineet näyttämään että nämä juutalaisuuden mystiseen elämään ja uskontoon omistautuneet henkilöt eivät olleet, kuten on yleisesti luultu, puoliksi hulluja visionäärejä jotka asuivat omien turmeltuneiden aivojensa asuttamassa universumissa, vaan älyn, oppineisuuden ja järkevän tajun henkilöitä, joiden tavoitteena oli pyrkiä tuomaan järjestäytyneelle juutalaiselle yhteisölliselle elämälle tuulahdus mystistä mielialaa ja tunnetta, jos se [juutalaisyhteisö] aikoi pelata sen ennakolta määrättyä osaa tuomassa ihmiskuntaa ‘Shekinahin siipien alle’”1 (s. 25). Zoharissa lisäksi on myös kiintoisia ja merkittäviä näkemyksiä ei-juutalaisista, jotka liittyvät olennaisesti tähän tekstiin.

Zohar I, 46b-47a: Ja hän loi jokaisen elävän olennon, ts. israelilaiset, koska he ovat Korkeimman Jumalan lapsia, ja heidän pyhät sielunsa tulevat hänestä. Mutta mistä muiden kansakuntien [ei-juutalaisten] sielut tulevat? Ne tulevat vasemmalta puolelta, mikä tekee heidän sieluistaan saastaisia. He ovat sen vuoksi kaikki saastaisia, ja he saastuttavat kaikki jotka joutuvat tekemisiin heidän kanssaan. Israel ja israelilaiset ovat Pyhästä Hengestä. Kaikki muut kansakunnat ovat vasemmalta puolelta ja ovat elottomia, demonisia sekä saastaisia, saastuttaen kaikki heitä lähestyvät. Lisäksi kaikki muut kansakunnat ovat elottomia sieluja; “kuin karjaa, ryömiviä olentoja ja elukoita” (jotka tunnetaan demonisena esinahkana). Käännös tarkemmin:

Zohar I, 46b-47a: “Rabbi Abba sanoi, (Nefesh hayyah) Elävän olennon sielu, nimellisesti Israelin, sillä he ovat Pyhän [hengen] perillisiä, ja heidän sielunsa ovat peräisin Häneltä. Muiden kansakuntien sielu – mistä se tulee?
Rabbi El’azar sanoi, Niiltä epäpuhtailta aspekteilta vasemmalta, saastuttaen heidät ja kaikki heitä lähestyvät.
“Jumala sanoi, ‘Tuokoon maa esiin eläviä olentoja, heidän lajinsa mukaan’
– kaikki muut olennot jokainen lajinsa mukaan.
Rabbi El’azar lisäsi, Tämä tukee sitä mitä me olemme sanoneet: (Nefesh hayyah), Elävien sielut – Israelin, jonka ovat ylimmän sielut, pyhän elävän olennon.”
“Karja, ryömivät asiat, ja maan elävät elukat –
muut kansakunnat, jotka eivät ole elävän sieluja, vaan ennemmin esinahkaa, kuten me olemme sanoneet.[1141]
[...]
[1141] “
muut kansakunnat... Jotka juontuvat demonisesta aspektista, joka tunnetaan (ympärileikkaamattomana) ‘esinahkana’”.2 (The Zohar I, 47a, Pritzker Edition 2004, 252.)

Sacred-texts.com -sivustolla on eräs aiempi versio Zoharista, josta myös sama ote löytyy kutakuinkin samoin sanoin. Sivuston versiossa todetaan kohdassa 46b;

Zohar 46b: “Rabbi Eleazar sanoi, Sanat ‘suuret kalat’ viittaavat seitsemään kymmeneen hallitsijaan jotka on nimitetty hallitsemaan maailman seitsemää kymmentä kansakuntaa, mutta sanat ‘Jokainen elävä olento liikkukoot’ merkitsevät Israelia jonka sielut (nephesh) johtuvat ‘hahayasta’ (siitä elollisesta) ja täten se on niin että pyhässä kirjoituksessa niitä nimitetään ‘Ainoaksi valtakunnaksi tai kansaksi’. Sanat ‘Jotka vedet toivat esiin runsaina heidän laistensa tavoin’, merkitsevät niitä jotka omistautuvat salaisen doktriinin opiskelulle. ‘Ja kaikki siivekäs lintukarja kaltaistensa lailla’, ovat hurskaat Israelissa, koska he ovat ‘Eläviä olentoja’ (eläen ylevämpää elämää). Toinen määritys selittää niiden viittaavan sanansaattajaenkeleihin jotka on lähetetty maahan.3 (Sacred-texts.com -sivuston on eräs aiempi versio Zoharista, Zohar: Bereshith to Lekh Lekha, 1900-1914, s. 202; kohta 47a, oli sisällöltään sama kuin Pritzker Editionin.)

Eli siis selvemmällä kielellä sanottuna: kohdissa Zohar I, 46b ja 47a todetaan että Israel ja israelilaiset ovat Pyhästä Hengestä. Kaikki muut kansakunnat ovat vasemmalta puolelta ja ovat elottomia, demonisia sekä saastaisia, saastuttaen kaikki heitä lähestyvät. Lisäksi kaikki muut kansakunnat ovat elottomia sieluja; “kuin karjaa, ryömiviä olentoja ja elukoita” (jotka tunnetaan demonisena esinahkana). Lainaus on varsin auktoriteettinen ja pätevä.

Zohar I, 131b: Kysyttäessä miksi juutalainen – joka oli isänsä puolelta ja siten Israelin jälkeäinen – sai epäpuhtaan hengen, vastattiin: Hän tuli saastuneeksi koska hän harrasti seksiä ei-juutalaisen naisen kanssa. Lisäksi tämä juutalainen oli rikkonut Tooraa: Älkää maatko vieraitten naisten kanssa. Myös epäpuhtaan naisen lapsella tulee olemaan epäpuhdas sielu.4 (The Zohar I, 131b, Pritzker Edition 2004, 236.)

Zohar I, 219b: Israelin maanpako jatkuu! Täten taivaan lintuja ei eliminoida ennen kuin muiden vihamielisten kansakuntien herruus on hävitetty maasta. Vihamielisiä kansakuntia ei hävitetä ennen kuin niiden herruus, ennen kuin niiden taivaalliset prinssit on eliminoitu. Pyhä henki pitää Israelia maanpaossa niin kauan kuin heidän [israelilaisten] uskonsa on puutteellinen.5 (The Zohar I, 219b, Pritzker Edition 2004, 326.)

Zohar I 238b: ‘Raya Mehemmassa’, kohdassa Pinchas, 238b, todetaan;
“‘Ja Jumala sanoi: tehkäämme ihminen kuvaksemme’... siis, ‘tehkäämme ihmiskunta kuvaksemme, muotokuvaksemme’, ja rabbit ovat osoittaneet että ei ole muuta ‘ihmistä’ kuin juutalaiset, kuten on sanottu: ‘Mutta te, ihmiset, olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat. ’ -- Te olette ihmisiä, eivätkä muut kansakunnat, ja tämän takia ‘antaa Israelin riemuita Hänessä joka teki heidät’.”6 (Bar Chaim et al.; Pritzker Editionissa [2004], kutakuinkin näin myös todettiin.)

Zohar, Yitro, 86a: Osuudessa Yitro s. 86a kirjoitetaan;
“Rabbi Shimon opetti: Israel ansaitsi sen että Jumala kutsui heitä ‘ihmisiksi’, kuten on kirjoitettu ‘Mutta te Minun joukkoni, Minun laidunmaani joukko, olette ihmisiä’, ‘Jos joku teistä ihmisistä tuo tarjouksen’. Miksi heitä kutsutaan ‘ihmisiksi’? Koska on kirjoitettu ‘Ja te jotka takerrutte Herraan teidän Jumalaanne’ -- te eivätkä muut kansakunnat, ja tämän takia ‘te olette ihmisiä’ -- teitä kutsutaan ihmisiksi...”7 (Bar Chaim et al.;
Zohar, Yitro, 86a.)

Or Yakar”, vol. 8, s. 214: Ramak OBM kirjoitti tähän liittyen kommentaarissaan “Or Yakar” (vol. 8, 214);
“... Jumala todisti juutalaisille että he takertuvat salaiseen jalouteen ja ylimpään muotoon jota kutsutaan ‘mieheksi’, ja on sanottu, Jos joku teistä ihmisistä tuo tarjouksen, mikä osoittaa että te [juutalaiset] olette ‘ihmisiä’, ja tämä selitys juontuu ilman muuta jakeesta ‘Mutta te Minun joukkoni, Minun laidunmaani joukko, olette ihmisiä’, jonka selitys ilmeisesti on: teitä kutsutaan ‘ihmisiksi’ eikä maailman muita kansakuntia. Sieltä me opimme mitä tarkoittaa ‘jos joku teistä ihmisistä tuo tarjouksen’ – ja tämä on se mitä nämä kaksi jaetta opettavat meille. Joten hän todisti että tätä tasoa ei voi saavuttaa kukaan ihmisolento, paitsi ainoastaan juutalaiset...”8 (Bar Chaim et al.; Ramak OBM, “Or Yakar”, vol. 8, 214.)

Zohar I, 20b: Sanat “Teitä kutsutaan ihmisiksi” (Ez. xxxiv., 21) eivät päde kansoihin jotka ovat epäjumalanpalvelijoita. Epäjumalanpalvelijakansakuntia ei kutsuta pyhässä kirjoituksessa ihmisiksi, joten niiden epäpuhtailla sieluilla ei ole mitään yhteistä todellisten ihmisten kanssa. Epäjumalanpalvelijakansakuntien sieluja kutsutaan epäpuhtaaksi lihaksi ja se on saastunut sielusta jota se pitää sisällään. Epäjumalanpalvelijoiden sielut ottavat maassa epäpuhtaiden eläinten muodon, kuten kamelien, sikojen, kaniinien ja muiden.9 (Zohar I, 20b, 107, sacred-texts -sivuston versio.)

Or Yakar”, vol. 2, 31: Ramak kirjoitti kommentaariinsa “Or Yakar” (vol. 2, 31);
“... vaikka voidaan havaita että juutalaisten ja ei-juutalaisten ruumiilliset olemukset ovat samanlaiset, sanan ‘ihminen’ tarkoitus ei ole ruumis. [...] Ja tästä syystä juutalaisia jotka ovat pyhiä, kutsutaan ihmisiksi.”10 (Bar Chaim et al.;
“Or Yakar”, vol. 2, 31.)

Jatkossa Zoharissa kirjoitetaan: “Henki joka leviää muihin kansakuntiin juontuu epäpuhtaalta puolelta, eikä siis ole ‘ihmisen’ aspekti [...] Täten nämä kaksi puolta erottivat toisensa: toinen sisältyy ‘ihmisen’ salaisuuteen [...] ja toinen sisältyy ‘epäpuhtaaseen’ salaisuuteen.”11 (Bar Chaim et al.)

Zohar
, Vayikra, 25b: Osuuden Vayikra lopussa (25b) Zohar sanoo;
“Tulkaa ja nähkää ero Israelin ja muiden kansakuntien välillä. [...] Ei-juutalaiset eivät kuitenkaan voi koskaan saada enempää [...] paitsi jos eräs heistä on ympärileikattu [...] ‘Or Yakarissa’ [vol. 12, 100] on selitetty:
Eivät voi koskaan saada enempää; edes hurskaat ei-juutalaiset eivät voi ansaita pyhyyttä, paitsi vain pinnallisilta tasoilta... 1 (Bar Chaim et al.; Zohar, Vayikra, 25b)

Zohar
, Schemoth 7, 9b; Beschalah 58b: Kun Israel tulee tarpeeksi suureen valta-asemaan, tullaan gojimit (ei-juutalaiset) pyyhkimään pois maan päältä. Messias tulee julistamaan sodan koko maailmaa vastaan kuten myös kaikki maailman kuninkaat tulevat julistamaan sodan Messiasta vastaan. Mutta Jumala “tulee näyttämään voimansa ja tuhoamaan heidät [ei-juutalaiset] maailmasta”. (Myös, Zohar III, 32, 36, 41, 260, de Paulyn käännös.)

Bar Chaim et al. toteavat osana yhteenvetoaan:
Zoharin sanat ovat erittäin selvät ja ehdottomasti ne eivät varmista “Tif’eret Yisraelin” ja Rabbi Tzvi Chiutin sanoja.13 (Bar Chaim et al. nuo rabbit siis olivat eri mieltä, mutta Bar Chaim et al. perustelivat näkemyksensä niin että näiden rabbien näkemykset eivät olleet juutalaisuuden oppien mukaisia.)

Tikkun olam, maailman täydellistäminen: Juutalaisuudessa, erityisesti Kabbalahissa, on eräs tärkeä käsite nimeltä tikkun olam. Juutalaisuuden ensyklopedian mukaan tämä tarkoittaa: “maailman korjaamista/täydellistämistä”. Tämä käsite on tärkeä Kabbalahin peruskäsite, sillä “Kabbalahin mukaan maailman järjestys on särjetty, joka tulee palauttaa aikaisempaan täydellisyyteensä, ainoastaan tikkun olamin kautta. Samassa ensyklopediassa myös huomautetaan tässä samassa artikkelissa, tikkun olamiin liittyen kuinka: “Yhdysvalloissa juutalaiset olivat mukana NAACP:n perustamisessa, ja erittäin näkyvissä Civil Rights -liikkeessä ja American Civil Liberties Unionissa.” Tämä sama ensyklopedia kertoo modernin juutalaisuuden asennoitumisesta tikkun olamiin seuraavaa: “Reformiliike on korostanut, että tikkun olam on liikkeen pääsanoma, kun taas ortodoksi- ja konservatiiviliikkeet ovat viime vuosina alkaneet lisääntyvässä määrin painottamaan kyseistä toimintaa.”1 (The New Encyclopedia of Judaism 2002, 773-774.) Toisin sanoen, kabbalistien eräänä perustoimintana on “nykyisen särjetyn maailman järjestyksen” palauttaminen “aiempaan täydelliseen muotoon”, “korjaamalla/täydellistämällä” maailma tikkun olamin kautta.

Kabbalistiset tekstit painottavat pelastusta vain juutalaisille. Eräs auktoriteetti Kabbalahiin, Yesaiah Tishbi, ilmaisi kirjassaan
The Theory of Evil and the (Satanic) Sphere in Lurianic Cabbala (1942/1982), että “On selvää että nuo mahdollisuudet ja skeema [pelastus] on tarkoitettu ainoastaan juutalaisille.” Tishbi lisäksi viittasi Vitalin kirjoituksiin, joissa painotetaan Luriaanista doktriinia siitä että ei-juutalaisilla on saatanalliset sielut: “Ei-juutalaisten sielut tulevat täysin satanistisen sfäärin feminiinisestä osasta. Tästä syystä ei-juutalaisia kutsutaan pahoiksi eikä hyviksi, ja heidät on luotu ilman [jumalallista] tietoutta.”

Kabbalahin mukaan kaikki ei-juutalaiset ovat Saatanan maallinen ruumiillistuma. Kabbalah, johtuen ei-juutalaisten kosmisista eroista, kohtelee käännynnäisiä juutalaisuuteen hyvin syrjivästi. Kabbalahin mukaan käännynnäisten saatanallisia sieluja ei voida muuttaa jumalallisiksi pelkällä suostuttelulla. Kabbalahin mukaan käännynnäisten sielut ovat juutalaisia sieluja, jotka on ensin sysätty syrjään ei-juutalaisiin ja joita pidetään rangaistuksena ei-juutalaisten kehoissa; myöhemmin rangaistus loppuu kääntymisellä juutalaisuuteen tai pyhän miehen ollessa puolestapuhujana. Ben-Zion Katz osoittaa kirjassaan
Rabbinate, Hassidism, Enlightenment: The History of Jewish Culture Between the End of the Sixteenth and the Beginning of the Nineteenth Century (1956), että luriaanisesta doktriinista – ei-juutalaisten sielujen saatanallisuudesta – tuli osa hassidismi-juutalaisuutta.

Tähän liittyen, erittäin vaikutusvaltainen lubavitch-rabbi Schneerson totesi juutalaisten pyhyydestä ja ei-juutalaisten pahuudesta:
“[...] juutalaisen henkilön keho on täysin erilaista laatua kuin maailman kaikkien muiden kansakuntien [jäsenten]. [...] Vielä suurempi ero on olemassa sieluihin liittyen. Kaksi vastakkaista sielujen tyyppiä on olemassa, ei-juutalaisen sielu tulee kolmesta satanistisesta sfääristä kun taas juutalaisen sielu saa alkunsa pyhyydestä.” (Mezvinsky & Shahak 1999, 59.)

Lisäksi rabbi Schneersonin kerrottiin myös ilmaisseen hänen messiaanisista näkemyksistään, että juutalaisilla on kaikilla itsessään messiaanisuutta, ja että Jumala ja juutalaiset ovat yhtä:
Jokaisella juutalaisella on sielussaan kipinä messiaanisuutta. Tämä on juutalaisen syvin ja olennaisin juutalainen identiteetti. Rebbe kertoi, että juutalaisen oman messiaan kipinänsä paljastaminen on Moshiach Ben Davidin [Messiaan] julkitulon käynnistäjä, joka vuorostaan on maailmassa Jumalan täydellisen yhdentymisen julkitulon käynnistäjä. Tämä perustuu osittain Zohariin, jossa todetaan: Juutalainen kansa ja Jumala ovat täysin yhtä.1 (Jerusalem Post, 28.1.2008, ‘Our Rebbe is the Messiah’.)


Edellinen: Osa 3 – Seuraava: Osa 5


Ei kommentteja:

Tietoja minusta

Oma valokuva
“Kukaan ei voi omistaa mitään arvokkaampaa asiaa kuin ylevän ihanteen, jota kohti hän lakkaamatta pyrkii ja jonka perusteella hän muodostaa ajattelunsa ja tunteensa ja yrittää parhaansa mukaan suunnata elämänsä. Jos pyrkijä siten ponnistelee – pikemminkin tullakseen enemmäksi kuin vain näyttääkseen enemmältä – hän ei voi epäonnistua, vaan lähestyy jatkuvasti päämääräänsä.” (H.P. Blavatsky)