Onko toisesta maailmansodasta esitetty puolueeton ja totuudenmukainen kuvaus? Tapahtuiko Holokausti juuri niin kuin meille on opetettu? Minkä verran juutalaisilla on ollut, ja on, vaikutusvaltaa länsimaiden mediassa ja politiikassa? Entä merkittävissä historian tapahtumissa? Minkä verran sionistijuutalaisilla on vaikutusvaltaa USA:n politiikassa? Mistä juutalaisuudessa on kyse? Mistä monikultturismissa pohjimmiltaan on kyse, ketkä sitä tukevat ja miksi? Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?

Auschwitzin uima-allas:

Auschwitzin uima-allas:
Ottamani kuva Auschwitzin keskitysleirin (sodan aikaisesta) uima-altaasta elokuussa 2007, Auschwitz-matkallani; kuvaa painamalla aukeaa tuo matka...

keskiviikko 8. lokakuuta 2008

Juutalaisuuden Opetuksia - Osa 5

6. Maailman herruus – Juutalaisuuden messiaaninen ajatus

– Jumala antaa juutalaisille oikeuden hallita maailmaa ja tuomita kansakuntia mielensä mukaan, jonain päivänä he tulevat omistamaan sen kokonaan ja hallitsemaan sitä. Sen jälkeen kun juutalaiset ovat saaneet maailman haltuunsa, tulevat he perimään sen ikuisiksi ajoiksi.1 (The Book of Jubilees, 32:18-20.)

Kuten tullaan huomaamaan, juutalaisuuden käsitys messiaasta on täysin eri kuin kristinuskon. Juutalaisuudessa messias ja messiaaninen aika on enemmänkin maan päällinen konsepti, kun se kristinuskossa on kuoleman jälkeinen. Messias tulee olemaan juutalaisten maan päällinen hallitsija, ja hän tulee hallitsemaan koko maailmaa.

Messias on “nimi tai arvonimi ideaaliselle kuninkaalle messiaanisena aikana” (
Jewish Encyclopedia, 1901-1906, 505, ‘Messiah’). Juutalaisuudessa messiaasta ja messiaanisesta ajasta on hieman eri näkemyksiä, mutta useimmat näkemykset pitävät messiasta maanpäällisenä hallitsijana tulevana messiaanisena aikana.

6.1. Vanhempi kirjallisuus messiaasta

Seuraavat näkemykset ovat viimeksi mainitun ensyklopedian artikkelista (s. 505-512), josta tähän ei tuoteta joka ikistä viitettä juutalaisuuden opetuksiin (ne voi kuka vain itse artikkelista lukea), mutta suluissa olevin väliotsikoin viitataan tarkemmin artikkeliin.

Messias Jeremiaan ja Ezekielin näkemyksissä: “Toisin kuin maalliset hallitsijat, hän ei tule pitämään yllä yliherruuttaan miekalla – hän tulee tuhoamaan kaikki sodan instrumentit [...] mutta hänen hallintoalueensa kautta, joka tulee ulottumaan maan ääriin asti, hän tulee luomaan rauhan valtioiden joukkoon. Täten, Deutero-Zechariahin näkemys messiaasta yhdistää Isaiahin oman aikansa näkemyksen toivotusta maailman yliherruudesta.”2 (Jewish Encyclopedia, 507, In Jeremiah and Ezekiel.)

Toisen Isaiahin ihanteessa: “Jumala on kutsunut Israelin Hänen tahtonsa toteuttamiseen koskien ihmistä. Israel, eikä yksilö, on ‘Jumalan palvelija’ [...], jonka kautta ihmiskunnan uudistuminen [regeneraatio] tullaan saamaan aikaan, joka tulee levittämään oikeata uskontoa kaikkien maiden joukkoon, käännyttää kaikki ihmiset myöntyväisiksi Jumalan palvelijoiksi ja johtaa kaikki kielet tunnustamaan Hänelle.” Nykyistä Israelia (ensyklopedia on v. 1901-1906) ei tarkoiteta, vaan tulevaa “ideaalista tulevaisuuden Israelia, joka on noussut hengellisiin korkeuksiin seurauksena Jumalan mahtavasta toimituksesta”. Todetaan lisäksi että Isaiahissa “on sama kuva messiaanisesta tulevaisuudesta kuin Deutero-Isaiahissa – Jerusalem maailman keskuksena jolloin pelastus säteilee kaikille ihmisille – mutta sisältää lisäksi tulevan lupauksen että universaalinen rauha seuraa siitä”.3 (s. 507, Ideal of the Second Isaiah.)

Vanhemmassa apokalyptisessa kirjallisuudessa: “Messias ilmestyy valkoisen härän muodossa maailman draaman päätöksessä [...] ja hallitsee kaikkien pakanoiden kunnioitusta ja pelkoa, jotka lopulta tulevat kääntymään Jumalaan. Kuitenkaan hän ei itse ota mitään varsinaista roolia. Se on Jumala itse joka torjuu pakanoiden viimeisen iskun Israelia vastaan, antaa tuomion ja luo Israelille maailman yliherruuden.”4 (s. 509, In the Older Apocalyptic Literature.)

Solomonin psalmeissa: “Messias tulee ensin murskaamaan epäoikeudenmukaiset hallitsijat, ja raivaamaan Jerusalemin ja tuhoamaan harhaoppiset pakanat. Sitten hän tulee kokoamaan Israelin hajaantuneet, levittämään heidät läpi maan heidän heimojensa mukaan ja perustamaan hänen oman rauhan ja oikeudenmukaisuuden kuningaskuntansa. Ketään häijyä henkilöä ei tulla sietämään hänen kuningaskunnassaan eikä ulkomaalaisten anneta vaeltaa siellä. Hän tulee alistamaan pakanoiden maat valtaansa, ihannoida Herraa koko maailman edessä ja tekemään Jerusalemista puhtaan ja pyhän kuin vanhastaan, jotta kansakunnat tulevat maan ääristä todistamaan Jumalan kunniaa.”5 (s. 509, In the Psalms of Solomon.)

Baruchin
apokalypsissa (70-100 jKr.) “maallinen messias tulee ilmestymään neljännen (ts. roomalaisen) maailman imperiumin lopussa ja tuhoamaan sen. Viimeinen imperiumin hallitsija, sen jälkeen kun hänen isäntänsä on tuhottu, tullaan tuomaan kahleissa messiaan eteen Siionin kukkulalla, ja sen jälkeen kun hänelle siellä huomautetaan hänen hallintonsa harhaoppisuudesta, hänet otetaan hengiltä messiaan omalla käden kautta. Muista kansakunnista ne jotka ovat Israelille vihamielisiä tullaan surmaamaan ja loput tullaan alistamaan messiaan valtaan, joka tulee asettamaan itsensä kuningaskuntansa valtaistuimelle, panee toimeen moraalisen ja autuuden valtakauden ja pitää yllä yliherruuttaan aikojen loppuun asti, eli siis nykyisen maailman loppuun asti.”6 (s. 509, In the Psalms of Solomon.)

Patriarkkojen testamenteissa: “Ainoa messiaan tehtävä tulee olemaan ihmiskunnan uudestisyntyminen ja hänen valtakuntansa tulee olemaan oikeudenmukainen ja maailman pelastus maailmalle.”7 (s. 509, In the Testaments of the Patriarchs.)

Taivaallinen messias: “Messiasta kutsutaan “Ihmisen Pojaksi”, ja hänet kuvaillaan enkelismäiseksi olennoksi, hänen kasvonsa muistuttavat ihmisen, ja hän pitää hallussaan istuinta taivaassa [...] Lopun aikoina Herra tulee paljastamaan hänet maailmalle ja asettamaan hänet Hänen valtaistuimelleen jotta hän [messias] voi tuomita kaikki olennot sen mukaan miten miten Jumala oli alusta alkaen hänet valinnut. Kun hän nousee tuomiota varten, koko maailma kaatuu hänen eteensä, ja jumaloi ja ylistää häntä, ja antaa kiitoksen hänelle.” Ja myös enkelit taivaassa liittyvät myös ylistämään Jumalaa. Pahat ihmiset tullaan tuomitsemaan, kun taas “valituille” tullaan antamaan ikuinen autuus. Neljännessä Ezran kirjassa todetaan että Messias “tulee tuhoamaan neljännen (ts. Roomalaisen) maailman monarkian, tulee hallitsemaan 400 vuotta messiaanisen väliajan loppuun asti ja sitten kuolee yhdessä kaikkien ihmisten kanssa.”8 (s. 509-510, The Heavenly Messiah.)

6.2. Rabbiininen kirjallisuus

Rabbiininen kirjallisuus, joka on se kaikkein auktoriteettisin (ja myös perustana useille Halakhan laeille kuten jo todettiin), kertoo messiaasta:
“Rabbiinisessa apokalyptisessa kirjallisuudessa käsitys maallisesta messiaasta on vallitseva, ja ensimmäisen vuosisadan lopusta lähtien yleisellä ajalla se on myös virallisesti hyväksytty juutalaisuudessa.” Messiaan “tehtävä on, kaikissa olennaisissa suhteissa, sama kuin aiemmassa apokalyptisessa kirjallisuudessa,
vanhemmalla ajalla: hän tulee vapauttamaan Israelin pakanamaailman vallalta, tappamaan sen hallitsijan ja tuhoamaan hänen isäntänsä sekä perustamaan oman rauhan valtakuntansa.”9 (Jewish Encyclopedia, 1901-1906, 510-511, In Rabbinic Literature.)

Koskien messiaanista aikaa ja ei-juutalaisten asemaa siinä, on syytä huomioida muutama ote Talmudista (Soncino Edition, 1935-1952):

– ‘Abodah Zarah 18a: On opetettu että seuraavilla ei ole paikkaa tulevassa [messiaanisessa] maailmassa: niillä jotka väittävät että Toora ei ole taivaasta ja että Toorassa ei opeteta kuolleiden ylösnousemusta.10


Sanhedrin 90a, 100b: Niillä jotka lukevat ei-kanonisia kirjoja [Uutta testamenttia], ei ole mitään osuutta tulevaan [messiaaniseen] maailmaan.11 (Eli siis maailman tulevaan messiaaniseen aikaan.)

Sanhedrin 98b-99a: Tulee olemaan vaikeaa ottaa ei-juutalaisia pois asemistaan, aiheuttamatta paljon kärsimystä. Juutalaisten kohtalona on syödä kyllikseen messiaan päivinä, ts. juutalaiset tulevat nauttimaan niistä yltäkylläisyyden vuosista, jotka messias tuo tullessaan. Täten juutalaisten tulisi toivoa tätä lunastusta sillä se tulee olemaan heille valon päivä, toisin kuin ei-juutalaisten koska se tulee olemaan ei-juutalaisille pimeyden päivä. Kristityn [min] kysyessä että milloin messias tulee, vastattiin hänelle että “silloin kun pimeys vallitsee heidän [kristittyjen] yllään”.12

Shabbath 32b: Resh Lakish sanoi:
Joka noudattaa lievekäskyä*, sille suodaan 2800 orjaa palvelemaan häntä, sillä on sanottu: “Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: ‘Me tahdomme käydä teidän kanssanne jne.’”1 (* Lievekäsky = Toisin sanoen noudattaa Tooraa; viitataan Tooran käskyyn, ettei vaatteeseen saa tehdä lievettä toisesta kankaasta, ja kuvaannollisesti, ettei juutalaiseen tule liittyä muunmaalaisia, jotka eivät noudata Tooraa; oletan “niiden päivien” viittaavan tulevaan messiaaniseen aikaan.)

Tärkeää on myös huomioida
Zoharista otteita liittyen maailman herruuteen:

Zohar, Schemoth 7, 9b; Beschalah 58b: Kun Israel tulee tarpeeksi suureen valta-asemaan, tullaan gojimit (ei-juutalaiset) pyyhkimään pois maan päältä. Messias tulee julistamaan sodan koko maailmaa vastaan kuten myös kaikki maailman kuninkaat tulevat julistamaan sodan Messiasta vastaan. Mutta Jumala “tulee näyttämään voimansa ja tuhoamaan heidät [ei-juutalaiset] maailmasta”. (Myös, Zohar III, 32, 36, 41, 260, de Paulyn käännös)

Zohar, Vayschlah, 177b: “Onnellinen tulee olemaan Israelin kohtalo, jonka Jumala, siunattu olkoon hän, on valinnut gojimien joukosta, joista Pyhät kirjoitukset kertovat että: ‘Heidän työnsä ei ole muuta kuin turhamaisuutta, se on illuusiota, jolle meidän täytyy nauraa; he tulevat kaikki häviämään kun Jumala tulee raivossaan vierailemaan heidän luonaan.’ Sinä hetkenä jolloin [Jumala], siunattu olkoon hän, tulee tuhoamaan kaikki gojimit maailmasta, Israel ainoastaan tulee pysymään hengissä, kuten on jopa kirjoitettu: ‘Herra ainoastaan tulee ilmestymään suurena tuona päivänä.’” 1 (Myös, Zohar II, s. 298, de Paylyn käännös.)

Juutalaisuuden ensyklopediassa todetaan, liittyen ei-juutalaisiin tulevassa messiaanisessa ajassa eli ‘tulevassa maailmassa’, että “Niille ei-juutalaisille, jotka ovat hurskaita ja noudattavat Noachide lakeja siitä vakaumuksesta että ne ovat Jumalan antamia, on sallittu juutalaisessa perinteessä paikka tulevassa maailmassa.”14 (
The New Encyclopedia of Judaism, 2002, 299) Eli toisin sanoen: kaikille ei-juutalaisille ei ole varattu paikkaa ‘tulevassa maailmassa’. Aiemmassa juutalaisessa ensyklopediassa mainitaan että “Joshua b. Hananiah, toisin kuin Eliezer b. Hyrcanus, väittää että ei-juutalaisten joukossa on hurskaita miehiä ja että nämä tulevat astumaan tulevaan maailmaan, [Tosef., Sanh. Xiii. 2] vaikkakin pääsääntöisesti ei-juutalaiset takertuvat turhamaisiin asioihin ja ovat siten torjutut [Prov. xxviii. 19; Gen. R. lxxxii.].15 (Jewish Encyclopedia, 1901-1906, 617) Artikkelissa myös mainitaan eräs mielipide siitä että “messiaanisena aikana ainoastaan pakanat joutuvat alttiiksi kuolemalle [Gen. R. xxvi.].”16 (618) Kuitenkin, artikkelin mukaan, modernin juutalaisuuden asenne on se että “Täten vanha juutalainen doktriini, ‘Hurskaat ei-juutalaisten joukossa ovat osallisia [autuudessa] tulevassa maailmassa’ [Tosef., Sanh. Xiii.] on modernin synagoogan vahvistama.”17 (s. 625)

6.3. Mechon-mamre/Jewfaq -sivusto

Näillä sivustoilla on paljon tietoa juutalaisuudesta, ja vaikuttaa että kyseessä on sama sivusto, jossa useimmat artikkelit ovat lähes sanasta sanaan samat. Artikkelissa messiaasta todetaan että “Usko messiaan lopulliseen tulemiseen on perimmäinen ja olennainen osa perinteistä juutalaisuutta”. Shemoneh Esrei -rukouksessa, joka lausutaan kolme kertaa päivässä, juutalaiset “rukoilevat kaikkia tulevan messiaan elementtejä: maanpakolaisten sadonkorjuuta; uskonnollisten oikeudenmukaisten tuomioistuinten valtaan palauttamista; loppua pahuuteen, syntiin ja harhaoppisuuteen; vanhurskaiden palkitsemista; Jerusalemin uudelleenrakentamista; kuningas Daavidin suvun palauttamista valtaan; ja Temppelin palvelun palauttamista.”


Messias “ennen kaikkea tulee olemaan ihminen, ei jumala, tai puolijumala taikka mikään mukaan yliluonnollinen olento”. Hän “tulee olemaan suuri poliittinen johtaja ja peräisin kuningas Daavidin suvusta (Jeremiah 23:5)”, sekä “hyvin oppinut juutalaisessa laissa ja sen komentoja noudattava (Isaiah 11:2-5)”, kuten myös “karismaattinen johtaja, innostaen toisia seuraamaan hänen esimerkkiään” ja “suuri sotilaallinen johtaja, joka tulee voittamaan taisteluja Israelille” sekä myös “suuri tuomari joka tekee
oikeamielisiä päätöksiä (Jeremiah 33:15)”. Ja onkin myös sanottu että “jokaisessa sukupolvessa syntyy henkilö joka on potentiaalinen messiaaksi”.

“Ennen messiaan aikaa, tulee olemaan sotaa ja kärsimystä (Ezekiel 38:16).” Messias kuitenkin “tulee tuomaan juutalaisen kansan poliittisen ja hengellisen pelastuksen tuomalla meidät [juutalaiset] takaisin Israeliin ja palauttamaan Jerusalmin entiseen tilaansa (Isaiah 11:11-12; Jeremiah 23:8; 30:3; Hosea 3:4-5)”. Eräs olennaisimmista on tämä seuraava ote:
Hän tulee perustamaan hallituksen Israeliin, joka tulee olemaan keskus koko maailman hallitukselle, sekä juutalaisille että ei-juutalaisille (Isaiah 2:2-4; 11:10; 42:1).” Ja “hän tulee myös rakentamaan Temppelin uudelleen ja perustamaan uudestaan sen palvomisen (Jeremiah 33:18)” sekä “palauttamaan Israelin uskonnollisen tuomioistuinjärjestelmän ja asettamaan juutalaisen lain maan laiksi (Jeremiah 33:15). 18 (Mechon-mamre/Jewfaq -sivusto, ‘Messiah’)

Kuten jo tuli alussa todettua (kohdassa 2.), eräät israelilaiset Tooran tutkijat ovat määrittäneet, että:

Toora pitää yllä sitä että hurskailla ei-juutalaisilla kaikista valtioista [...] on paikka Tulevassa Maailmassa. Mutta kaikki uskonnolliset ei-juutalaiset eivät ansaitse ikuista elämää uskontonsa noudattamisen hyveellisyydellä: [...]
Samalla kun kristityt yleisesti hyväksyvät heprealaisen Raamatun olevan tosiaan Jumalalta, monet heistä (jotka hyväksyvät ns. Jeesuksen jumalallisuuden) ovat Tooran mukaan epäjumalanpalvelijoita, kuolemalla rangaistavia, ja jotka varmasti eivät tule nauttimaan Tulevasta Maailmasta.”19 (Israelilainen Mechon-Mamre-sivusto, ‘Gentiles’, Hayyim Vital St., Jerusalem, luettu 20.9.2008)

6.4. Muita Näkemyksiä

6.4.1. Prof. MacDonald

Professori Kevin MacDonald kirjassaan (
SAID, 1998/2004, 251) luonnehti juutalaisten ideologiaa historiassa liittyen messiaaniseen aikaan:
“P
aradigmaattinen juutalainen ideologia on ollut tulkita historiallisia tapahtumia tavalla joka täyttää messiaanisen toivon paluusta Israeliin johon on palautettu poliittinen voima ja maailmalliset rikkaudet. Tämä kirjallisuus, joka on Tanakhin ideologian prototyyppi, järkeistää Israelin kärsimyksiä pakanoiden ja epäjumalanpalvelijoiden käsissä siten että ne ovat johtuneet siitä että Israel oli hylännyt Jumalansa.” (Ks. myös PTSDA, 1994/2002, kappale 3.)

MacDonald (
PTSDA, 1994/2002, 71) käy läpi juutalaisuuden messiaanisia käsityksiä:
“Toisin kuin kristinuskon käsityksessä onnesta kuoleman jälkeisessä elämässä, Tanakh tekee selväksi että palkinnot uskon pitämisestä ja uskonnollisten sääntöjen noudattamisesta tulevat olemaan suuri lisääntymiskykyinen menestys ja paluu valtaan ja vaurauteen Israeliin sekä Israelin vihollisten tuhoaminen ja/tai orjuuttaminen.”

MacDonald (1994/2002, 71-72) jatkaa:
“Raamatullista ajanjaksoa seuranneiden vuosisatojen aikana ja epäonnistuneiden Rooman ajan kapinoiden aikana, kehkeytyi usko siitä että ‘vain Kaikkivoivan Jumalan välittömällä väliintulolla voitaisiin pakanallisten kuningaskuntien mahti hävittää ja tehdä maailma valmiiksi tulevalle jakamattomalle ja kyseenalaistamattomalle Jumalan vallalle, tai, sen kansalliselle ilmaukselle, maailmanlaajuiselle ja ikuiselle Korkeimman pyhän kansan vallalle.’ (Moore 1927, II:331; ks. myös Schürer ([1885] 1979, 514ff)).”

MacDonald
(1994/2002, 72) arvelee, että ehkä malliesimerkki juutalaisten messiaanisista odotuksita voidaan nähdä kirjassa The Book of Jubilees (32:18-19), jossa Jumala lupaa maailman herruuden Aabrahamin jälkeläisille. Messiaanisiin odotuksiinsa liittyen perinteikkäät juutalaiset alkoivat n. 100 jKr. Lausua päivittäin kolme kertaa Shemoneh ‘Esreh -rukousta, jossa pyydetään hajaantuneiden israelilaisten kokoamista Jerusalemiin ja kansallisen vallan perustamista Israeliin.

6.4.2. A Jewish Utopia

Kirjassaan
A Jewish Utopia (1932) tri Michael Higger kuvailee omia käsityksiään juutalaisuuden messiaasta. “Toisin kuin Platon Tasavallassa [...] profeettis-rabbiininen utopia on hengellinen ihmisyhteiskunnan täydennys. [...] Rabbit toisaalta ovat pääasiassa kiinnostuneet ideologiasta joka tulisi pitämään koko maailmaa, Universaalia Valtiota, yhdessä.” (s. 4)

Higger toteaa (kappale III, Israel and the Nations), että juutalaisuuden mukaan jonkin maan täytyy olla tulevan utopian johdossa, ihmiskunnan hyväksi, ja että vain Israel on sopiva siihen tarkoitukseen; universaaliin utopiaan (s. 29). Hän jatkaa myöhemmin, että rabbien mukaan Jumala asetti Israelin erilleen muista kansakunnista, joiden tulisi muuttaa tapansa Jumalan mukaisiksi (s. 30-31). “Ideaalisen Jerusalemin, Sionin pääkaupunki, jonka johdossa tulee olemaan ideaalinen Daavidin hallitsijasuku, perustat tulevat olemaan juurtuneena universaaliin veljeskuntaan.” (s. 31) Jumala tulee olemaan toissijaisen tärkeää uudessa sosiaalisessa ja taloudellisessa järjestyksessä ja lopulta nykyajan systeemin ongelmat, riidat ja puutteet eivät tule olemaan tunnettuja ideaalisessa messiaanisessa ajassa. “
Jerusalemin kaupunki tulee omistamaan suurimman osan kullasta ja jalokivistä.” (s. 57)

Higger kuvailee kuinka maailmaa tultaisiin Israelin johdolla viemään uuteen ideaaliseen elämään “hengellinen ja pyhä Sion ohjaten muita maailman maita kohti heidän hengellistä kehitystään kohti Maailman Utopiaa.” Tällä näkemyksellä rabbit siis hänen mukaansa, viittaavat Israelin pystyttämiseen Palestiinaan. Hän jatkaa (kappale VI, The Holy Land):
Jälleen Jumala sanoi: Sion tulee olemaan koko maailman keskeinen tapaamispaikka [...] “Sillä Sionista tulee laki menemään eteenpäin ja Herran sana Jerusalemista”.” (s. 75) Higger toteaa: “Se mitä Sion tulee tarkoittamaan maailmalle, Jerusalem tulee tarkoittamaan Sionille.” (s. 83) Sitten hän kysyy, että “Jos Sionista, hengellisestä ja moraalisesta maailman keskuksesta, tullaan rakentamaan ylimaallinen ja jumalallinen maa, kuinka paljon enemmän tulisi Jerusalem rakentaa niin, Jumalan kaupunki ja Sionin pääkaupunki!” Jonka siis pitäisi olla ikuisesti kestävä “Herran istuin” ja “maailman jumalallinen valo”, joka kaikkien kansakuntien pitäisi tunnustaa. (s. 83)

Sitten Higger kuvailee Solomonin Temppelin uudelleen rakennusta, joka siis tulee “ilmaisemaan vanhurskaiden valtaa maailmassa ja pahojen häviämistä” – tarkoittaakohan tämä ehkä juutalaisten valtaa, ja ei-juutalaisten häviämistä? “Temppeli tulee myös olemaan aidon oikeuden istuin” (s. 94).


Hänen mukaansa (kappale IX, The New World) rabbien kielellä “pahat taipumukset tullaan hävittämään ihmisestä” ja ihmiset tullaan täyttämään uudella hengellä, kuten Ezekielin profetiassa. Lisäksi: “Kärsimys, kuolevaisuus, rikollisuus ja aistillista elämistä tullaan suuresti vähentämään ja lopulta lakkauttamaan.” Sitten sotien poissaollessa, älylliset toiminnat tulevat estämään ihmisiä tylsistymästä, ja “Universaalilla Valtiolla tulee olemaan yhdistynyt filosofinen tarkoitus ja yhdistynyt sosiaalisten arvojen systeemi. Koulutus tullaan täten sovittamaan Valtion sosiaaliseen tarkoitukseen.” (s. 103-104) Maailman kansakuntien yhdenmukaiseen aivopesuun, jotta he eivät kapinoisi?

Higger (kappale X, The Kingdom of God), kuvailee juutalaisten Jumalan Valtakuntaa: “Jumalan Valtakunta, kuten sen juutalaiset profeetat ovat kuvitelleet, on toisaalta ideaalinen maailman kansakuntien yhteiskunta”, joka on “Israelin historian tärkeimpien kokemusten universaali idealisaatio”. Tässä valtakunnassa “Daavidinen hallitsija, joka tulee olemaan universaalisti tunnustettu, tulee olemaan täydellinen eettinen hahmo”. Kuten jo aiemminkin Higger totesi:
Jerusalem tulee olemaan ideaalisen kansan riemuitsemisen keskus. Kaikki kansakunnat tulevat valumaan Jumalan taloon Jerusalemissa. Sillä uusi Israel tulee olemaan ideaalinen uskonto, johon kaikki kansakunnat tulevat spontaanisti vedetyksi mukaan. [...] Toisin sanoen, Jumalan Valtakunta tullaan toteuttamaan ideaalisen Daavidin hallitsijasuvun kautta.” (s. 114-115)

Sitten hän viittaa juutalaisten Kaddish -rukoukseen, joka lausutaan heidän sukulaistensa hautajaistilaisuudessa:
Olkoon hänen suuri nimensä voimistettu ja pyhitetty maailmassa, joka tullaan luomaan uudelleen, johon [...] hän tulee rakentamaan uudelleen Jerusalemin kaupungin ja perustamaan Temppelinsä sen keskelle; ja kiskomaan juurineen maailmasta kaiken muukalaisten palvonnan, ja palauttamaan todellisen Jumalan palvonnan.
Sekä juutalaisten uuden vuoden rukouksiin, joissa rukoillaan Jumalan valtakunnan ylivaltaa maailmassa, muihin kansoihin nähden:
Israelin Herra Jumala on Kuningas, ja hänen herruutensa hallitkoon kaikkia.” (s. 117-118)

6.4.3. Martti Luther

Kuten jo tuli aiemmin hieman sivuttua (kohdassa 3.3.2.), Lutherkin esitti kirjoituksissan (1543) näkemyksensä siitä mitä juutalaiset messiaaltaan odottavat:

Luulen, että kun heidän Messiaansa (jota he toivovat) tulisi ja tämän heidän perustuksensa ja kerskumisensa kumoaisi, niin he varmaankin ristiinnaulitsisivat hänet ja pilkkaisivat häntä seitsemän kertaa vihaisemmin kuin mitä he ovat tehneet meidän Messiaallemme. He tulisivat sanomaan, ettei hän ollut oikea Messias, vaan väärä perkele. Sillä he ovat Messiaansa kuvitelleet itselleen sellaiseksi, että hän tulisi vahvistamaan ja korottamaan sellaisen lihallisen, ylvästelevän suku- ja heimoylimystön itserakkautta. [...]
he vielä kuvittelevat, että he muka sen vuoksi olisivat Jumalan kansa, että heidän täytyy ja heidän on pakko murhata ja kuristaa kuoliaaksi pakanoita. Ja tämä on myös pääasia, mitä he Messiaaltaan odottavat: hänen on miekallaan murhattava ja tuhottava koko maailma. [...]
Ja he lohduttavat myös itseään sillä, että kun heidän messiaansa tulee, hän on ottava kaiken maailman kullan ja hopean ja jakava sen heille. [...]
He eivät näet tahdo, he eivät voi sietää sitä, että me pakanat olisimme heihin verraten samanarvoiset Jumalan edessä ja että Messias olisi yhtä hyvin meidän kuin heidänkin lohdutuksensa ja ilonsa [...] ennemmin he ristiinnaulitsisivat vielä kymmenen Messiasta ja löisivät itse Jumalankin [...]
He tahtovat pitää Messiaan yksinään ja olla maailman herroja. Kirottujen gojimien pitää olla heidän orjiaan, heidän himonaan, se on, antaa juutalaisille kultansa ja hopeansa ja antaa teurastaa itsensä niin kuin kurjat naudat. [...]
He ovat nuoruudestaan saakka vanhemmiltaan ja rabbiineiltaan imeneet sellaisen myrkyllisen vihan gojimeja kohtaan ja imevät sitä vieläkin lakkaamatta, niin että se on mennyt, [...] koko heidän luonnokseen ja elämäkseen. [...]
Hänen pitäisi heidän Messiaansa avulla lyödä meidät kaikki gojimit kuoliaiksi ja tuhota meidät, jotta he saisivat koko maailman, kaiken maan ja tavaran. [...]. He toivovat, että meidät kirotut gojimit peittäisi miekka ja sota, ahdistus ja kaikki onnettomuudet. Tällaista kiroamista he joka lauantai julkisesti harjoittavat kouluissaan ja joka päivä kotonaan ja nuoruudesta lähtien opettavat, pakottavat ja totuttavat lapsiaan siihen, että hekin pysyisivät kristittyjen katkerina, myrkyllisinä ja ilkeinä vihollisina. [...]
juutalaiset eivät pyydä Messiaaltaan sen enempää kuin että hänen on oltava kohab ja maallinen kuningas, joka löisi meidät kristityt kuoliaiksi, jakaisi maailman juutalaisten kesken ja tekisi heidät herroiksi

Luther viimeisessä saarnassaan totesi:
“Teidän, vaikutusvaltaiset herrat, ei tulisi sietää heitä vaan karkottaa heidät. He ovat julkiset vihollisemme ja he pilkkaavat Herraamme Jeesus Kristusta; he kutsuvat siunattua Neitsyt Mariaa portoksi ja Hänen Poikaansa paskiaiseksi [...] jos he voisivat tappaa meidät kaikki, he tekisivät niin mielellään; itseasiassa monet heistä jo murhaavat kristittyjä, erityisesti ne jotka väittävät olevansa kirurgeja ja lääkäreitä. [...] Hyvänä patrioottina minä halusin antaa teille tämän varoituksen vihoviimeisen kerran, jotta saisin teidät luopumaan osallistumasta muukalaisten synteihin. Teidän täytyy tietää että minä vain haluan parasta teille kaikille, hallitsijoille ja alamaisille.”20 (Luther kuoli muutaman päivän myöhemmin.)

6.4.4. David Ben-Gurion

Israelin pääministeri David Ben-Gurion toi esiin v. 1962 profetiansa maailmasta v. 1987:

Kuva maailmasta v. 1987, kuten se on mielikuvituksessani hahmoteltuna: […] Läntinen ja itäinen Eurooppa tulevat autonomisten valtioiden liittovaltioksi sosialistisilla ja demokraattisilla hallintojärjestelmillä. Neuvostoliiton poikkeuksella, yhdistyneenä euraasialaisena valtiona, kaikki muut maanosat tulevat yhdistyneiksi maailman liitossa, jonka käytössä tulee olemaan kansainvälinen poliisivoima. Kaikki armeijat tullaan lakkauttamaan, eikä enää tule olemaan sotia. Jerusalemissa Yhdistyneet Kansakunnat, (todellisesti Yhdistyneet Kansakunnat) tulee rakentamaan profeettojen alttarin palvelemaan yhdistyneitä mantereita; tämä tulee olemaan ihmiskunnan korkeimman oikeuden näyttämö yhdistyneiden mannerten kaikkien kiistojen selvittämiseksi, kuten Isaiah profetoi.1 (Look Magazine, 16.1.1962.)

6.5. Messiaanisuus Israelissa

Mezvinsky ja Shahak (1999, 65) kuvailevat Israelissa vallitsevaa messiaanista poliittista trendiä. He viittaavat mm. historian professori Uriel Taliin, joka analyysissaan (Political Theology and the Third Reich, 1988 [hepr.]) tutki Gush Emunim -puolueen juutalaista messiaanista trendiä Israelissa – joka perustuu Kook rabbien ideologiaan – ja vertasi tutkimuksessaan juutalaisten asemaa natsien vallan alla ja ei-juutalaisten asemaa juutalaisten messiaanisen trendin alla (olettaen virallisen version juutalaisten kohtalosta natsien käsissä olevan täysin tosi). Tal paljastaa, että ei-juutalaisten asema juutalaisten messiaanisessa ideologiassa tulisi olemaan häikäisevän samankaltainen kuin juutalaisten kohtalo natsien käsissä. Viha länsimaista kulttuuria kohtaan, sen demokraattisten ja järjellisten elementtien kanssa, on yleistä. Tal myös toteaa, että tämä äärimmäinen sovinismi on ohjattu kaikkia ei-juutalaisia kohtaan. Tärkeää on huomata, että arvovaltaiset rabbit joihin Tal viittasi, eivät ole mitään vähäpätöisiä tai epävirallisia vaan tärkeitä hahmoja Israelissa. Shimon Peres piti erästä heistä, rabbi Yehuda Amitalia, maltillisena ja nimitti tämän ministeriksi ilman ministerin salkkua. Amitalin mukaan v. 1973 Yom Kippur sota oli ohjattu kaikkia ei-juutalaisia vastaan, eikä vain egyptiläisiä, syyrialaisia ja arabeja vastaan.

Israelissa Kook rabbien ideologia on eksatologinen ja messiaaninen (joka myös on Gush Emunimin ideologia). Tämä ideologia olettaa Messiaan välitöntä tulemista ja vakuuttaa juutalaisten – Jumalan avulla – saavuttavan voiton ei-juutalaisista ja hallitsevan sitten heitä ikuisesti. Tämän väitetään myös olevan hyväksi ei-juutalaisille. Kaikkien nykyisten poliittisten kehitysten oletetaan joko auttavan tämän tapahtumista aiemmin tai viivyttämään sitä (viivytteinä pidetään juutalaisten syntejä, kuten uskon puutetta). Synnit voivat myös lisätä maailman kärsimyksiä (esim. ensimmäinen ja toinen maailmansota ja ‘Holokausti’). Vanhempi rabbi Kook ei edes peitellyt iloaan ensimmäisen maailmansodan kuolinuhreista, koska hänen mukaansa ne olivat tarpeellisia, “jotta voidaan alkaa murtaa Saatanan valtaa”.

Prof. Tal myös tulkitsi rabbi Amitalin ja Gush Emunimin perusnäkemyksiä seuraavasti:
Moderni sekulaarinen maailma, tämän lähestymistavan mukaan, “kamppailee selviytymisensä puolesta ja täten meidän sotamme on ohjattu länsimaisen kulttuurin epäpuhtautta kohtaan ja rationaalisuutta kohtaan sellaisenaan.” Tästä seuraa että muukalaiskulttuuri täytyy hävittää perinpohjin, koska “kaikki ulkomaalaisuus vetää meitä lähemmäs muukalaisuutta, kuten on niiden asema jotka vielä pitävät kiinni länsimaisesta kulttuurista, ja jotka pyrkivät sulauttamaan juutalaisuuden rationaaliseen, empiristiseen ja demokraattiseen kulttuuriin.” Amitalin lähestymistavan mukaan, Yom Kippurin sota täytyy ymmärtää sen messiaanisessa ulottuvuudessa: kamppailuna sivilisaatiota vastaan sen kokonaisuudessaan.” (s. 62)

Kun prof. Tal kysyi Amitalilta, että mikä järki kärsimyksessä on jos Messias on jo tullut ja miksi sodat jatkuvat, Amital vastasi: “Sota aloittaa puhdistuksen prosessin, jalostuksen, Israelin seurakunnan puhdistamisen ja siivouksen.” Tal jatkoi keskustelua: “Täten opimme siis että on vain yksi selitys sotiin: ne jalostavat ja puhdistavat sielun. Kun epäpuhtaus on poistettu, Israelin sielu – sodan hyveellä – tulee olemaan puhdistettu. Olemme jo valloittaneet maat; enää on jäljellä epäpuhtauden valloittaminen.” (s. 62)

Gush Emunimin, ja sen suuren tukijan National Religious Paryn, tärkein motivoiva tekijä on messiaaninen ideologia, joka pitää yllä eroja juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä. Israelissa n. puolet juutalaisväestöstä tukee Gush Emunimiä. Myös ulkomailta, diasporasta, tuleva rahallinen apu on hyvin tärkää sille. Monia ortodoksijuutalaisia ohjeistetaan suurimmasta amerikkalaisesta juutalaisten lehdestä
Jewish Press (Gush Emunimin toimituksellinen puolestapuhuja) kannattamaan Gush Emunimiä. New Yorkin kaupungin ja osavaltion poliitikot tarvitsevat aina Jewish Pressin tukea kampanjoissaan. Jewish Pressin toimittajat eivät vain ole messiaanisen ideologian puolestapuhujia, vaan he ovat myös ilmaisseet Yigal Amirin ihailua, joka salamurhasi Yitzhak Rabinin. (s. 158-159)

Chabad Lubavitch -sivustolla kerrotaan rabbi Schneersonin – joka oli Chabad Lubavitch -liikkeen vaikutusvaltainen johtohahmo, jolla myös oli vaikutusvaltaa Israelin politiikkaan – sanoneen että:
“Pääasiallinen avodah [tehtävä] tälle sukupolvelle on mennä lopulliseen goluksen sotaan, valloittaa ja puhdistaa kaikki ei-juutalaisten maat” -- Shabbos Parshas VaYelech, 5746. (
noahide.com, ‘The Hasidic Gentile Campaign: Rebbe Speaks’)

Rabbi Schneersonin kerrottiin myös ilmaisseen hänen messiaanisista näkemyksistään, että juutalaisilla on kaikilla itsessään messiaanisuutta, ja että Jumala ja juutalaiset ovat yhtä:
Jokaisella juutalaisella on sielussaan kipinä messiaanisuutta. Tämä on juutalaisen syvin ja olennaisin juutalainen identiteetti. Rebbe kertoi, että juutalaisen oman messiaan kipinänsä paljastaminen on Moshiach Ben Davidin [Messiaan] julkitulon käynnistäjä, joka vuorostaan on maailmassa Jumalan täydellisen yhdentymisen julkitulon käynnistäjä. Tämä perustuu osittain Zohariin, jossa todetaan: Juutalainen kansa ja Jumala ovat täysin yhtä.1 (Jerusalem Post, 28.1.2008, ‘Our Rebbe is the Messiah’.)

Mezvinsky ja Shahak toteavat, että todellinen syy palestiinalaisten oikeuksien riistoon ja huonoon asemaan Israelissa on juutalainen fundamentalismi, erityisesti messiaaninen ideologia. Tämä on se perimmäinen syy, jota erittäin harvat lehdet uskaltavat raportoida (s. 159).

Mezvinsky ja Shahak toteavat, että todellinen syy palestiinalaisten oikeuksien riistoon ja huonoon asemaan Israelissa on juutalainen fundamentalismi, erityisesti messiaaninen ideologia. Tämä on se perimmäinen syy, jota erittäin harvat lehdet uskaltavat raportoida. (s. 159)Edellinen: Osa 4 – Seuraava: Osa 6


Ei kommentteja:

Tietoja minusta

Oma valokuva
“Kukaan ei voi omistaa mitään arvokkaampaa asiaa kuin ylevän ihanteen, jota kohti hän lakkaamatta pyrkii ja jonka perusteella hän muodostaa ajattelunsa ja tunteensa ja yrittää parhaansa mukaan suunnata elämänsä. Jos pyrkijä siten ponnistelee – pikemminkin tullakseen enemmäksi kuin vain näyttääkseen enemmältä – hän ei voi epäonnistua, vaan lähestyy jatkuvasti päämääräänsä.” (H.P. Blavatsky)