Onko toisesta maailmansodasta esitetty puolueeton ja totuudenmukainen kuvaus? Tapahtuiko Holokausti juuri niin kuin meille on opetettu? Minkä verran juutalaisilla on ollut, ja on, vaikutusvaltaa länsimaiden mediassa ja politiikassa? Entä merkittävissä historian tapahtumissa? Minkä verran sionistijuutalaisilla on vaikutusvaltaa USA:n politiikassa? Mistä juutalaisuudessa on kyse? Mistä monikultturismissa pohjimmiltaan on kyse, ketkä sitä tukevat ja miksi? Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?

Auschwitzin uima-allas:

Auschwitzin uima-allas:
Ottamani kuva Auschwitzin keskitysleirin (sodan aikaisesta) uima-altaasta elokuussa 2007, Auschwitz-matkallani; kuvaa painamalla aukeaa tuo matka...

tiistai 7. lokakuuta 2008

Juutalaisuuden Opetuksia - Osa 7

8. Johtopäätökset

Alussa (kohta 1. Johdanto) esitettyihin argumentteihin, voidaan jo kutakuinkin päätyä kaiken edellä kirjoitetun perusteella. Huomioin kuitenkin vielä lyhyesti kritiikin ja muun kirjallisuuden aiheesta.

8.1. Vastauksia kritiikkiin

Kuten arvata saattaa – eikä liene edes tarvetta ruveta arvuuttelemaan – juutalaiset ovat kautta historiansa joutuneet kasvotusten näiden tosiasioiden kanssa. Kuten jo huomautettiin (kohta
3.5.2.) juutalaiset ovat useasti jopa joutuneet vastaamaan näihin syytteisiin, kristittyjen eurooppalaisten tuodessa esiin raivokkaasti syytteitä juutalaisuuden kristittyjen vastaisista ja muiden ei-juutalaisten vastaisista opetuksista; ankarien rangaistusten uhatessa (esim. juutalaisten kirjojen polttamiset). On siis itsestään selvää, että juutalaiset ovat pyrkineet parhaansa mukaan kiistämään ja selittelemään, ja he edelleen kiistävät ja selittelevät, useimpia näistä faktoista (elleivät jopa kaikkia), antisemitismin pelossa.

Nykyään juutalaisten kiistämiset, selittelyt, harhaanjohtamiset ja vastaväitteet sekä mustamaalaamiset hoitavat seuraavat juutalaisjärjestöt, tahot ja sivustot sekä muut ei-juutalaiset tahot: ADL (juutalaisten propagandajärjestö ja antisemiittien metsästäjä), adl.org (‘
The Talmud in Anti-Semitic Polemics’); David S. Maddison, geocities.com/athens/cyprus/8815 -sivusto (‘Response to anti-Semites’ posting of Talmud “Quotes” and other anti-Semitic fabrications and distortions’); Gil Student, talmud-faithweb.com -sivusto (‘Talmud: The Real Truth About The Talmud’); sekä vapaamuurarit (jostain kumman syystä...), freemasonry.bcy.ca -sivusto (‘Falsifiers of the Talmud’).

Tässä tekstissä ei ruveta vastaamaan kaikkien edellä mainittujen tahojen kaikkiin vastaväitteisiin ja kiistämisiin, ei sen takia etteikö olisi kykyä vaan koska se menisi koko edellä mainitun tekstin toistamiseen uudestaan(!), laittaen siihen aina ADL:n ja muiden väitteet ensin ja sitten kopioimalla kaikki edellä mainitut faktat perään. Ohjeistan joka ikistä lukijaa, joka lukee ADL:n ja muiden kritiikin ja kiistämiset, lukemaan tämän tekstin uudestaan ja tarkastamaan itse kaikki Talmudin kohdat (jotka tosiaan kaikki löytyvät englanninkielisestä Talmudista, eivätkä todellakaan ole “pois asiayhteydestä”!); sekä tarkistamaan muiden juutalaisuuden kirjojen kohdat; ja sitten pohtimaan täällä esiin tuotuja juutalaisrabbien ja muiden tahojen näkemyksiä (kuten Schneerson, Goldstein, Ginsburgh, Bar Chaim et al., Shahak); sekä analysoimaan juutalaisten tekoja (joista parhaana esimerkkinä Goldsteinin verilöyly ja Israelin juutalaisyhteisön reaktiot siihen); ja sitten tulemaan itse omiin johtopäätöksiinsä.

Minä olen tekstissäni perustellut pääargumenttini* juutalaisten primäärilähteistä (Tanakh, apokalyptinen kirjallisuus maailman herruudesta, Talmud, Halakha, Zohar); joita olen sitten tukenut juutalaisten ensyklopedioiden artikkeleilla; juutalaisten rabbien ja muiden auktoriteettien kirjoitusten ja lausuntojen perusteella; ja historian tapahtumilla (kuten kristittyjen Talmudiin kohdistuvilla vainoilla); ja historian suurmiesten teoilla ja lausunnoilla; sekä käytännön esimerkeillä juutalaisten teoista.

(* Pääargumentit:
1) juutalaiset ovat ylempiarvoisia kuin ei-juutalaiset, jotka ovat syrjittyjä ali-ihmisiä; 2) kristinuskoa vihataan ankarasti, mikä oli usein kristityssä Euroopassa syynä antisemitismiin, ja että; 3) juutalaisuuden äärimmäisenä messiaanisena tavoitteena on maailman herruus.)

Toisin sanoen: Tekstini kokonaisuudessaan on myös vastaus kritiikkiin. Juutalaisten vihoviimeiseen vastaväitteeseen ja puolustukseen “No mutta enhän minä, eivätkä
kaikki juutalaiset tulkitse uskoaan näin!” ei oikein voi muuta vastata kuin että: Olkoon niin tai näin, fakta on silti että juutalaisuuden opetuksia voi tulkita juuri näin kuin ne täällä on esitetty (lubavitch -liike tästä hyvänä esimerkkinä); siitä on paljon todisteita. Ja fakta on myös, että Israelissa huomattava vähemmistö juutalaisista tosiaan tulkitsee niitä näin (kuten huomattiin Goldsteinin verilöylystä).

On myös muistettava tosiasia siitä, että juutalaisten mediakontrollin (ks. MacDonald 1998/2002,
CofC) takia ei käytännön esimerkkejä juuri raportoida englannin kielelle länsimaihin. Myös on muistettava, että juutalaisten kokeman pitkän antisemitismin sekä holokaustin takia (jonka kaikki juutalaiset uskovat) juutalaiset aivan varmasti pyrkivät parhaansa mukaan kamppailemaan antisemitismiä vastaan kaikin mahdollisin keinoin keinoin – varmasti myös valkoisten ‘pikku’- valheiden avulla – jotta ei-juutalaiset pysyisivät levollisina, jotta ei-juutalaisten ‘suvaitsevaisuus’-kynnys ei ylittyisi.

8.2. Muu kirjallisuus juutalaisuudesta

Juutalaisuuden ei-juutalaisten vastaisista opeista löytyy paljolti muutakin vanhempaa kirjallisuutta, jota en ole käyttänyt tässä juurikaan lähteenäni. Seuraavat kirjat ja kirjoitukset ovat esimerkkejä tästä kirjallisuudesta: Laurio, Vesa I 2006/2008,
Juutalaisuuden Opinkappaleet; Pranaitis, I. B. 1892 (teologian maisteri ja itäisten kielten professori), Christianus in Talmude Iudaeorum (The Talmud Unmasked, The Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians, 1939); Rohling, August 1871 (teologi ja heprean tutkija), Der Talmudjude (The Talmud Jew); Eisenmenger, Johann Andreas 1700 (itäisten kielten professori), Entdecktes Judenthum (Judaism Unmasked).

Syy siihen, miksi en ole käyttänyt edellä mainittuja kirjoja lähteinäni, ei ole että pitäisin edellä mainittuja kirjoja valheellisina tai ‘vääristelyinä’, vaan se, että suureksi osaksi niitä ei englanninkielen taitoinen maallikko pysty tarkistamaan (arvioisin että esim. Laurion käännöksistä vain n. 50% on tarkistettavissa). Se syy miksi näitä ei pysty tarkistamaan ei ole se, että edellä mainitut kirjailijat eivät ilmoittaneet lähteitään, vaan; syy on se että lähteet olivat alkuperäisellä heprean ja aramean kielellä kirjoitettuja juutalaisuuden vanhoja teoksia, joita nykyään ei juuri ole saatavilla (varsinkaan ei-juutalaisille). Edellä mainittujen teosten lähteinä oli käytetty juutalaisuuden 1800-, 1700-, ja 1600-luvun tai vielä vanhempia painoksia. Lisäksi, jos joku olisi ollut niin onnekas että olisi sattunut saamaan käsiinsä joitain näitä muinaisia teoksia, olisi vielä täytynyt osata hepreaa ja arameaa.

Oman kirjoitukseni tavoitteenani oli viitata vain ja ainoastaan englanninkielisiin lähteisiin, jotka kaikki pystyisi kuka vain tarkistamaan oikeiksi. Tein tämän, koska itse kauan sitten vakuutuin näistä kirjoitukseni väitteistä vasta kun tarkistelin niitä itse juutalaisten alkuperäisistä teoksista (erityisesti Talmudista ja
Zoharista). Myös juutalaisten tekemien vastaväitteiden ja kiistämisten takia päätin tehdä näin. Esimerkki: “Ei ole olemassa antisemiitin väittämää Talmudin x-kohtaa” ... josta juutalaistahot jättävät mainitsematta, että Talmudin englanninkielisessä Soncino painoksessa (1935-1952) ei kyseistä kohtaa x ollut, mutta vanhemmissa heprean kielen painoksissa olisi kylläkin saattanut olla. Arvelen että asiaan vasta perehtyvä maallikko ei ajattelisi näin, vaan hylkäisi väitteen epäuskottavana. Poikkeuksena otin Martti Lutherin tähän, jonka teoksesta Juutalaisista ja Heidän Valheistaan ei myöskään voi Lutherin väitteitä tarkistaa suoraan juutalaislähteistä, koska Lutheria pidetään yleisesti eräänä historian suurmiehenä ja luterilaisuuden perustajana (hänellä on siis riittävästi arvovaltaa).

Kuitenkin kaiken täällä esitetyn perusteella – jonka kaiken siis voi kuka vain itse tarkistaa oikeaksi – voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että myös monet (ellei jopa suurin osa) edellä mainittujen Pranaitiksen, Rohlingin ja Eisenmengerin kirjoituksista lienevät suunnilleen oikeita. Tähän johtopäätökseen voidaan tulla sen takia, että kyseisten kirjailijoiden väitteet Talmudista ja muista juutalaisuuden opeista ovat niin samankaltaisia kuin on täälläkin esitetty (siis pääargumenttieni mukaisia), ja koska kyseiset kirjailijat kaikki olivat myös varsin päteviä asiantuntijoita (esim. teologeja
ja itäisten kielten professoreja).

8.3. Lopullinen johtopäätös

Kaikesta edellä mainitusta voidaan siis vihdoin todeta, että alussa (1. Johdanto) esittämäni argumentit on todistettu oikeiksi. Juutalaisuudessa:
1) juutalaiset ovat ylempiarvoisia kuin ei-juutalaiset, jotka ovat syrjittyjä ali-ihmisiä;
2) kristinuskoa vihataan ankarasti, mikä oli usein kristityssä Euroopassa syynä antisemitismiin, ja että;
3) juutalaisuuden äärimmäisenä messiaanisena tavoitteena on maailman herruus.

Tekstin tavoite on osoittaa että juutalaisuudesta tosiaan löytyy näitä täällä mainittuja lakeja ja opetuksia, sekä että niitä voi myös tulkita niinkuin ne täällä on esitetty ja että juutalaisten joukossa on ollut, ja on, juutalaisia jotka ovat tulkinneet ja tulkitsevat niitä niinkuin ne täällä on esitetty.

Lisäksi voidaan todeta, että – kuten kristinuskon ja islamin harjoittajien joukosta – myös juutalaisten joukosta löytyy mitä kauheimpia paskiaisia, joita maa päällään kantaa; jotka siis perustelevat kammottavat näkemyksensä juutalaisuuden opetuksilla, ja jotka itseasiassa monet ovat juuri juutalaisuudesta saaneet kauheat näkemyksensä. Tämä on täysin objektiivinen toteamus, eikä lähellekään sitä laatua kuin pahimmat edellä mainittujen juutalaisten väitteet.

Koska on sallittua kritisoida kristinuskoa (loputtomasti) ja islamia (peläten muslimien todennäköisesti tekemiä väkivaltaisuuksia), pitää myös olla sallittua kritisoida juutalaista uskontoa ja sen opetuksia sekä juutalaisia radikaaleja. Siihen ei ainakaan pitäisi olla mitään estettä. Kevennykseksi otan tähän loppuun uutisjutun
Iltalehden ‘Hullu Maailma’ -palstalta:

Rasismin uhri
AMERIKKALAINEN kuorma-autokuski
Richard Cleaveland vaatii työnantajaltaan 100,000 dollarin korvauksia jouduttuaan “uskonnollisen syrjinnän” kohteeksi. Työnantaja oli vaatinut häntä kuljettamaan autollaan joulukuusia, mikä soti hra Clevelandin juutalaista uskoa vastaan. Hän oli kieltäytynyt tehtävästä ja joutunut tämän jälkeen työpaikallaan naureskelun kohteeksi.” (Iltalehti, Hullu Maailma, 7.10.2008.)

Lähteet

Alla lueteltuna käyttämäni merkittävimmät lähteet (näiden lähteiden käyttämiä lähteitä en luettele erikseen, varsinkaan muun kirjallisuuden lähteitä).

Juutalaisuuden teokset:

Babylonian Talmud, Soncino Edition 1935-1952. Epstein, Isidore & Jews’ College, London. Internetissä (n. 63% Talmudista): http://www.come-and-hear.com/talmud/index.html

Halakha; Mishnah Torah; Shulhan ‘Arukh; Tur. Bar Chaim et al.:n ja Shahakin viittaamat painokset (kohta 4. Halakha: juutalaisten ylempiarvoisuus, ei-juutalaisten ala-arvoisuus).

Tanakh (Raamattu) 1992. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos. Internetissä: http://ftp.funet.fi/index/bible/fi/1992/

The Zohar, Pritzker Edition 2004. Matt, Daniel C.

Zohar: Bereshith to Lekh Lekha 1900-1914. De Manhar, Nunho. Internetissä: http://www.sacred-texts.com/jud/zdm/index.htm

Ensyklopediat:

Encyclopaedia Judaica 1972-1978.

Jewish Encyclopedia 1901-1906. Internetissä: http://www.jewishencyclopedia.com

Talmudic Encyclopedia 1950.

The New Encyclopedia of Judaism 2002.

Muu kirjallisuus:

Bar Chaim, David &
Ariel, Yisrael & Segal, Moshe OBM & Asher, Moshe & Rakovsky, Joel & Segal, Amishar 5749 [1989]. Gentiles in Halacha. Internetissä: http://www.daatemet.org/articles/article.cfm?article_id=119

Dilling, Elizabeth 1980.
The Jewish Religion: Its Influence Today. Internetissä: http://www.come-and-hear.com/dilling/index.html

Higger, Michael 1932.
A Jewish Utopia. Otteita internetissä: http://www.mailstar.net/jewish-utopia.html

Hoffman, Michael 2000.
Judaism’s Strange Gods. Internetissä otteita: http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

Jones, E. Michael 2008.
The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History.

Kulaszka, Barbara 1992. ‘Did Six Million Really Die?’Report of the Evidence in the Canadian ‘False News’ Trial of Ernst Zündel – 1988. Internetissä: http://www.ihr.org/books/kulaszka/falsenews.toc.html

Kuparinen, Eero 1999.
Aleksandriasta Auschwitziin Antisemitismin Pitkä Historia.

Laurio, Vesa Ilkka 2006/2008.
Juutalaisuuden Opinkappaleet. Internetissä:
http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/juutalaisuuden-opinkappaleet.html

Luther, Martti 1543/2008.
Juutalaisista ja Heidän Valheistaan. Internetissä suomeksi (T. T. Karangon v. 1939 käännös; Karangon käännös ja muut suomennetut Lutherin tekstit löytyy CD:ltä: ‘Martti Luther, CD-ROM v.2’ (Data Universum Oy, saatavissa myös Luther-divarista):
http://vilaurio.blogspot.com/2008/04/luther-juutalaisista-ja-heidn.html; englanniksi (Martin H. Bertramin käännös):
http://www.humanitas-international.org/showcase/chronography/documents/luther-jews.htm

MacDonald, Kevin 1994/2002.
A People That Shall Dwell Alone. Vuoden 2002 painos. Tekstissä käytetään MacDonaldin käyttämää lyhennettä PTSDA.

MacDonald, Kevin 1998a/2004.
Separation And Its Discontents. Vuoden 2004 painos. Tekstissä käytetään MacDonaldin käyttämää lyhennettä SAID.

MacDonald, Kevin 1998b/2002.
The Culture of Critique. Vuoden 2002 painos. Tekstissä käytetään MacDonaldin käyttämää lyhennettä CofC. Internetissä esipuhe: http://www.csulb.edu/~kmacd/books-Preface.html; otteita suomennettuna (Morasen käännökset): http://moranen.blogspot.com/2008/08/tri-macdonald-median.html; http://moranen.blogspot.com/2008/08/macdonald-juutalaisbolshevikkien.html

Samuel, Maurice 1924.
You Gentiles. Internetissä: http://www.jrbooksonline.com/PDF_Books/yougentiles.pdf

Shahak, Israel 1994/2002.
Jewish History, Jewish Religion The Weight of Three Thousand Years. Internetissä:
http://www.biblebelievers.org.au/jewhis1.htm#Jewish%20History,%20Jewish%20Religion

Shahak, Israel & Mezvinsky, Norton 1999.
Jewish Fundamentalism In Israel. Internetissä: http://www.geocities.com/alabasters_archive/jewish_fundamentalism.html

Webster, Nesta Helen 1924.
Secret Societies and Subversive Movements. Internetissä:
http://www.gutenberg.org/files/19104/19104-h/19104-h.htm

Internet -sivustoja:

Daatemet.org.il http://www.daatemet.org.il/.
Gentiles in Halacha, http://www.daatemet.org.il/articles/article.cfm?article_id=119&lang=en

Kevin MacDonald http://www.csulb.edu/~kmacd/.
CofC, Preface, http://www.csulb.edu/~kmacd/books-Preface.html; Understanding Jewish Influence II, http://www.kevinmacdonald.net/UnderstandJI-2.htm

Jewfaq.com http://www.jewfaq.org/index.htm.


Jewishencyclopedia.com http://www.jewishencyclopedia.com/

Jewishhistory.org.il. Talmudin polttamista Euroopassa: http://www.jewishhistory.org.il/history.php?

Mechon-mamre. http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/index.htm

Simpletoremember.org. Listaus juutalaisten kokemista vainoista: http://www.simpletoremember.com/vitals/HistoryJewishPersecution.htm

Revisionisthistory.org http://www.revisionisthistory.org/

Vesa I Laurio:
Juutalaisuuden Opinkappaleet; Luther: Juutalaisista ja Heidän Valheistaan. http://www.vesailaurio.net/

noahide.com http://www.noahide.com

David S. Maddison, Athens/Cyprys/8815, http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/8815/

Gil Student, Talmud.faithweb.com,
http://talmud.faithweb.com/


Edellinen: Osa 6

Ei kommentteja:

Tietoja minusta

Oma valokuva
“Kukaan ei voi omistaa mitään arvokkaampaa asiaa kuin ylevän ihanteen, jota kohti hän lakkaamatta pyrkii ja jonka perusteella hän muodostaa ajattelunsa ja tunteensa ja yrittää parhaansa mukaan suunnata elämänsä. Jos pyrkijä siten ponnistelee – pikemminkin tullakseen enemmäksi kuin vain näyttääkseen enemmältä – hän ei voi epäonnistua, vaan lähestyy jatkuvasti päämääräänsä.” (H.P. Blavatsky)