Onko toisesta maailmansodasta esitetty puolueeton ja totuudenmukainen kuvaus? Tapahtuiko Holokausti juuri niin kuin meille on opetettu? Minkä verran juutalaisilla on ollut, ja on, vaikutusvaltaa länsimaiden mediassa ja politiikassa? Entä merkittävissä historian tapahtumissa? Minkä verran sionistijuutalaisilla on vaikutusvaltaa USA:n politiikassa? Mistä juutalaisuudessa on kyse? Mistä monikultturismissa pohjimmiltaan on kyse, ketkä sitä tukevat ja miksi? Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?

Auschwitzin uima-allas:

Auschwitzin uima-allas:
Ottamani kuva Auschwitzin keskitysleirin (sodan aikaisesta) uima-altaasta elokuussa 2007, Auschwitz-matkallani; kuvaa painamalla aukeaa tuo matka...

sunnuntai 12. lokakuuta 2008

Juutalaisuuden Opetuksia - Osa1

Juutalaisuuden opetuksia ei-juutalaisista -- Mistä juutalaisuudessa on kyse ei-juutalaisten kohdalla ja mikä on sen päätavoite?

Jos olisin juutalainen tai kääntyisin juutalaisuuteen, koittaisin piruuttani harjoittaa näyttävästi ja äänekkäästi tässä tekstissä esitettyjä näkemyksiä ja opetuksia, vedoten: “Tämä on uskontoni ja teidän täytyy kunnioittaa sitä!”.” – Moranen

Omistettu kaikille revisionisteille ja muille ‘ajatusrikollisille’, jotka ovat joutuneet oikeuteen tai vankilaan poliittisesti epäkorrekteista ja asiallisesti ilmaistuista mielipiteistään.

===========================================================================

1. Johdanto

2. Tanakhista ja Toorasta valittuja paloja

3. Talmud: juutalaiset ylempiarvoisia, ei-juutalaiset ala-arvoisia
3.1. Talmudin auktoriteetista
3.2. Talmudin sensurointi
3.3. Ei-juutalaisten syrjintä ja ala-arvoisuus
3.3.1. Ei-juutalaiset ovat eläimiä
3.3.2. Ei-juutalaisten tappaminen
3.3.3. Ryöstäminen
3.3.4. Ei-juutalaisten sallittu huijaaminen ja epäluotettavuus
3.4. Viha kristinuskoa ja Jeesusta kohtaan
3.4.1. Peitesanoja kristityistä
3.4.2. Jeesus Talmudissa
3.4.3. Viha kristittyjä ja kristinuskon kirjoja kohtaan
3.5. Kristittyjen hallitsijoiden reaktioita Talmudiin
3.5.1. Listaus juutalaisuuden oppien vastustamisesta.
3.5.2. Sanallisia hyökkäyksiä ja virallinen väittely
3.5.3. Lutherin 7-kohtainen ohjelma
3.6. Yhteenveto Talmudista

4. Halakha: juutalaisten ylempiarvoisuus, ei-juutalaisten ala-arvoisuus
4.1. Murha
4.2. Hengen pelastaminen
4.3. Seksuaalirikokset
4.4. Ei-juutalaisten asema
4.5. Raha ja omaisuus
4.5.1. Lahjat
4.5.2. Koron ottaminen
4.5.3. Omaisuuden palauttaminen
4.5.4. Huijaus liike-elämässä
4.5.5. Petos
4.5.6. Varkaus ja ryöstö
4.6. Ei-juutalaiset Israelin maalla
4.7. Ei-juutalaisiin kohdistuva herjaus

4.8. Kristinusko ja Islam
4.9. Halakhasta Israelin laki?

4.10. Yhteenveto Halakhasta
4.10.1. Shahak

5. Kabbalah ja Zohar: juutalaiset pyhiä, ei-juutalaiset pahoja

6. Maailman herruus: Juutalaisuuden messiaaninen ajatus
6.1. Vanhempi kirjallisuus messiaasta
6.2. Rabbiininen kirjallisuus
6.3. Mechon-mamre/Jewfaq -sivusto
6.4. Muita näkemyksiä

6.4.1. Prof. MacDonald
6.4.2. A Jewish Utopia
6.4.3. Martti Luther
6.4.4. David Ben-Gurion
6.5. Messiaanisuus Israelissa

7. Arvovaltaisia näkemyksiä
7.1. Rabbi Schneerson ja lubavitcherit
7.1.1. Mitä Schneerson opetti
7.1.2. Schneersonin vaikutusvalta lubavitch -liikkeessä
7.2. Baruch Goldstein
7.2.1. Goldstein ja verilöyly
7.2.2. Juutalaisyhteisön reaktiot Goldsteinin verilöylyyn Israelissa
7.3. Rabbi Ginsburgh
7.4. David Ben-Gurion
7.5. Tri E. Michael Jones
7.6. Muita näkemyksiä

7.7. Maurice Samuel

8. Johtopäätökset
8.1. Vastauksia kritiikkiin
8.2. Muu kirjallisuus juutalaisuudesta
8.3. Lopullinen johtopäätös

Lähteet

===========================================================================

1. Johdanto

Tässä tekstissä tulen vastaamaan kysymykseen Mistä juutalaisuudessa on kyse?, tarkemmin rajattuna: Mistä juutalaisuudessa on kyse ei-juutalaisten kohdalla ja mikä on sen päätavoite? Keskityn pääasiassa pohtimaan ei-juutalaisten asemaa juutalaisuudessa. Tekstissä osoitan oikeaksi pääargumenttini siitä, että juutalaisuudessa:

1) juutalaiset ovat ylempiarvoisia kuin ei-juutalaiset, jotka ovat syrjittyjä ali-ihmisiä;
2) kristinuskoa vihataan ankarasti, mikä oli usein kristityssä Euroopassa syynä antisemitismiin, ja että;
3) juutalaisuuden äärimmäisenä messiaanisena tavoitteena on maailman herruus.

Tähän kirjoitukseen olen ottanut paljon lainauksia juutalaisten oppikirjoista
Toorasta, Talmudista, ja Halakhasta sekä Zoharista. Talmudista, josta eniten lainauksia olen ottanut, en ole ottanut läheskään kaikkia tiedettyjä lainauksia, jotka tukisivat täällä esitettyjä argumentteja – niitä olisi paljon enemmänkin – vaan ainoastaan lainauksia, jotka voi varmistaa englannin kielisistä käännöksistä, kuten suoraan internetistä löytyvästä Talmudin käännöksestä1 (Soncino Edition, 1935, comeandhear.com -sivustolta). Sama Talmud löytyy Suomesta vaikkapa Helsingin kansalliskirjastosta (ent. yliopistokirjasto).

Tämän tekstin asian ydin, tai sanoma taikka tavoite ei ole osoittaa, väittää tai vihjata että kaikki juutalaiset tulkitsevat uskontoaan täällä esitettyjen opetusten ja lakien perusteella (tai että kaikki juutalaiset edes olisivat tietoisia näistä). Tosiasiahan on että nykyään vain pieni osa juutalaisista on uskonnollisia, eivätkä varmaankaan kaikki juutalaiset edes ole tietoisia näistä uskontonsa asioista.

Tekstin tavoite on osoittaa, että juutalaisuudesta tosiaan löytyy näitä täällä mainittuja lakeja ja opetuksia, sekä että niitä voi myös tulkita niin kuin ne täällä on esitetty ja että juutalaisten joukossa on ollut, ja on, juutalaisia jotka ovat tulkinneet ja tulkitsevat niitä niin kuin ne täällä on esitetty.

Tekstiin on otettu pääasiassa vain niitä lainauksia, jotka kuka vain voi itse tarkistaa lähdeviitteistäni. Tekstiin on käännetty hieman vapaamuotoisesti englannista suomenkielelle otteita juutalaisuuden uskonnollisista opetuksista (kuten Toorasta, Talmudista, Kabbalahista ja Halakhasta), muuttamatta kuitenkaan asiasisältöä. Sanasta sanaan käännöksiä olen useimmiten välttänyt, koska nuo lainaamani uskonnolliset opetukset ovat hyvin vanhaa ja vaikeaselkoista kieltä, joka on hyvin kömpelön kuuloista ja jota on vaikea kääntää tarkasti.

(Alleviivaukset lainauksissa minun. Toisinaan on pitkät lainaukset aidattu taulukoihin, alleviivauksien kanssa. Ensyklopedioista ja Talmudista on lainaukset kirjoitettu normaalisti, kun taas joistain lähteistä ne on kursivoitu.)


2. Tanakhista ja Toorasta valittuja paloja

Toora on juutalaisuuden ensimmäisiä opinkappaleita, ns. “kirjoitettu laki”, jonka “Jumala antoi Moosekselle Siinain vuorella”. Toora tarkoittaa Mooseksen viittä kirjaa (joita myös kutsutaan nimellä Pentateuch), mutta se voidaan toisinaan käsittää tarkoittamaan myös koko juutalaisten Raamattua eli Vanhaa Testamenttia, tai jopa koko juutalaisuuden lakia. Tässä kuitenkin käytetään Tooraa tarkoittamaan vain viittä Mooseksen kirjaa. Tanakh tarkoittaa juutalaisuuden hepreankielistä Raamattua (eli kristinuskon Vanha Testamentti). Nyt käydään lyhyesti läpi muutamia ankaria komentoja Tanakhista ja Toorasta, joita siis ei katsota tässä uskonnollisesta näkökulmasta, eikä niitä siis tässä nähdä mitenkään epämääräisinä merkityksettöminä uskonnollisina lausahduksina, vaan juuri niin kuin ne siinä ovat: komentoina ja käskyinä, jotka on suunnattu Jumalan “valitulle kansalle”, joita tulisi totella käytännössä maan päällä.

– Israelilaiset ovat Jumalan “pyhä”, “valittu kansa”, “yli muiden kansojen”:
“Muistakaa, että olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Herra, teidän Jumalanne, valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen.”2 (Raamattu, Vanha Testamentti [Tanakh, Toora] 1992 [suomennos], Viides Mooseksen kirja, 7. luku [7:6]; Bible, King James Versio, KJV, Deuteronomy 7:6])

– Israelilaiset tekevät kansanmurhia Herran nimeen Jerikon valloituksen yhteydessä:
“Näin israelilaiset valtasivat kaupungin. [21] He olivat julistaneet Herralle kuuluvaksi uhriksi kaiken, mitä kaupungissa oli, ja niin he surmasivat miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, härät, lampaat, vuohet ja aasit.”3 (Joosuan kirja, 6:21; KJV, Joshua 6:21.)

– Israelilaiset (jälleen), Hebronin kaupungin valtauksen ohessa, “surmasivat kaikki asukkaat” ja muut kaupungit “eivätkä jättäneet ketään henkiin”, jälleen Herran nimeen:
“[36] Eglonista Joosua ja israelilaiset lähtivät kohti Hebronia. He kävivät hyökkäykseen kaupunkia vastaan, [37] valtasivat sen ja surmasivat sen kuninkaan ja kaikki asukkaat. He hävittivät seudun kaikki muutkin kaupungit asukkaineen eivätkä jättäneet ketään henkiin. Joosua teki Hebronille niin kuin oli tehnyt Eglonillekin: hän julisti kaupungin Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosi sen kaikkine asukkaineen. ” (Joosuan kirja, 10:36-37; KJV Joshua 10:36-37.)

– Israelilaisia ohjeistetaan sotimaan ankarasti. Kaikki kaukana kaupungeissa asuvat kansat, jotka eivät suostu antautumaan tai rauhaan, tulee tappaa viimeiseen mieheen, mutta naiset, lapset ja karja voidaan pitää, kun taas lähellä asuvista kansoista ei saa jättää mitään jäljelle, ei “ainoatakaan elävää olentoa”:
“[10] "Kun lähdette sotaan ja aiotte vallata jonkin kaupungin, tarjotkaa sille ensin rauhaa ja kehottakaa sitä antautumaan. [11] Jos se suostuu ehdotukseen ja avaa teille porttinsa, velvoittakaa kaikki sen asukkaat tekemään alamaisinanne päivätöitä. [12] Mutta jos kaupunki ei suostu rauhaan vaan ryhtyy taisteluun teitä vastaan, piirittäkää se, [13] ja kun Herra, teidän Jumalanne, antaa sen teidän käsiinne, surmatkaa kaikki sen miehet. [14] Naiset, lapset, karjan ja kaiken muun, mitä kaupungista löytyy, voitte sitä vastoin ottaa itsellenne ja pitää saaliina. Sen on Herra, teidän Jumalanne, antanut teille.
[15] "Näin teidän tulee menetellä kaikkien kaukana olevien kaupunkien kanssa. [16] Mutta lähellä asuvien kansojen kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne, ette saa jättää jäljelle mitään, ette ainoatakaan elävää olentoa. [17] Julistakaa nämä kaupungit Herralle kuuluvaksi uhriksi ja hävittäkää ne ja niiden asukkaat, heettiläiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niin kuin Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt. [18] Ellette hävitä heitä, he opettavat teille iljettävät tapansa, joita he ovat noudattaneet palvoessaan jumaliaan, ja niin te rikotte Herraa, Jumalaanne vastaan.” (Viides Mooseksen kirja, 20:10-18; KJV, Deuteronomy, 20:10-18.)

– Israelilaisia kielletään tekemästä toisistaan orjia, sen sijaan muiden kansojen orjuuttaminen on suotavaa, jotka voidaan pitää orjina ikuisesti israelilaisten jälkeläisille:
“[44] Orjanne ja orjattarenne teidän tulee ostaa muilta, ympärillänne asuvilta kansoilta. [45] Voitte ostaa orjiksenne myös keskuuteenne asettuneita muukalaisia samoin kuin heidän perheenjäseniään, vaikka nämä olisivatkin teidän maassanne syntyneitä. Heitä voitte pitää pysyvänä omaisuutenanne, [46] ja voitte myös antaa heidät perintönä lapsillenne, jotka samoin saavat pitää heidät orjinaan. Heidät voitte aina pitää orjinanne, mutta toisianne, muita israelilaisia, te ette saa panna orjantyöhön.”4 (Kolmas Mooseksen kirja, 25:44-46; KJV Leviticus 25:44-46.)

Jewish Encyclopedia (1901-1906, 621) toteaa artikkelissaan ei-juutalaisista (‘Gentile’) että: “Toora julisti ei-juutalaisten jälkeläiset lainsuojattomiksi, kuten villieläimet.” (Miḳ. viii. 4, viitaten Ezek. l.c.) Samassa artikkelissa myös huomautetaan, että ei-juutalaiset eivät ole juutalaisten naapureita. Samalla tavoin Raamatun kymmenen käskyä niiden alkuperäisissä kääröissä tarkoittivat vain israelilaisten “naapureita”, eli vain israelilaisia. Käskyjen alkuperäisissä kirjoituksissa ei ollut pisteitä, pilkkuja tai isoja kirjaimia, mikä tarkoittaa – kuten esim. tri John Hartung on osoittanut – että käskyt olivat kaikki osa yhtä suurempaa kokonaisuutta. Täten mm. käsky “Älä tapa” oli samassa asiayhteydessä kuin ‘Älä todista valheellisesti toista naapuriasi vastaan’, näin ollen nämä käskyt viittaavat kaikki lopussa olevaan naapuri-sanaan. Käskyt siis lukisivat kutakuinkin: ‘Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta naapuriasi vastaan, älä himoitse naapurisi vaimoa, hänen taloaan, hänen peltoaan, hänen miespuolista palvelijaansa (orjaansa), tai hänen naispuolista palvelijaansa (orjaansa), hänen härkäänsä, tai hänen aasiansa, tai mitään mikä on naapurisi.’1 (Hartung, J., Skeptic, Vol. 3. Nro. 4, 1995, ‘Love Thy Neighbor: The Evolution of Ingroup Morality’.) Juutalaisuudessa myös monet muut Raamatun eri kiellot ja käskyt koskevat nimenomaan vain israelilaisia, kuten esim. “Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.” (Komas Mooseksen kirja, 19:18; Leviticus 19:18.)

Juutalaisessa ensyklopediassa todetaan että “Raamatussa [Toorassa] mainitaan lisäksi ei-juutalaisten alakategoria ‘seitsemän kansakuntaa’ vaeltamassa Kanaanissa, joita israelilaisten käskettiin tappamaan heidän turmeltuneisuutensa takia”.5 (
The New Encyclopedia of Judaism, 2002, 299.)

Eräät israelilaiset Tooran tutkijat ovat määrittäneet että:

Toora pitää yllä sitä, että hurskailla ei-juutalaisilla kaikista kansakunnista [...] on paikka Tulevassa Maailmassa. Mutta kaikki uskonnolliset ei-juutalaiset eivät ansaitse ikuista elämää uskontonsa noudattamisen hyveellisyydellä: [...]
Samalla kun kristityt yleisesti hyväksyvät heprealaisen Raamatun olevan tosiaan Jumalalta, monet heistä (jotka hyväksyvät ns. Jeesuksen jumalallisuuden) ovat Tooran mukaan epäjumalanpalvelijoita, kuolemalla rangaistavia, ja jotka eivät varmasti tule nauttimaan Tulevasta Maailmasta.”6 (Israelilainen Mechon-Mamre-sivusto, ‘Gentiles’, Hayyim Vital St., Jerusalem, luettu 20.9.2008.)


Jumala antaa juutalaisille [israelilaisille] oikeuden hallita maailmaa ja tuomita kansakuntia mielensä mukaan, jonain päivänä he tulevat omistamaan sen kokonaan ja hallitsemaan sitä. Sen jälkeen kun juutalaiset ovat saaneet maailman haltuunsa, tulevat he perimään sen ikuisiksi ajoiksi.7 (The Book of Jubilees, 32:18-20, 100-135 eKr. Tämä kirja ei kuulu Tooraan tai Pentateuchiin, myöhemmin tekstissä lisää tästä kohdassa 6.)
Seuraava: Osa 2


Ei kommentteja:

Tietoja minusta

Oma valokuva
“Kukaan ei voi omistaa mitään arvokkaampaa asiaa kuin ylevän ihanteen, jota kohti hän lakkaamatta pyrkii ja jonka perusteella hän muodostaa ajattelunsa ja tunteensa ja yrittää parhaansa mukaan suunnata elämänsä. Jos pyrkijä siten ponnistelee – pikemminkin tullakseen enemmäksi kuin vain näyttääkseen enemmältä – hän ei voi epäonnistua, vaan lähestyy jatkuvasti päämääräänsä.” (H.P. Blavatsky)