Onko toisesta maailmansodasta esitetty puolueeton ja totuudenmukainen kuvaus? Tapahtuiko Holokausti juuri niin kuin meille on opetettu? Minkä verran juutalaisilla on ollut, ja on, vaikutusvaltaa länsimaiden mediassa ja politiikassa? Entä merkittävissä historian tapahtumissa? Minkä verran sionistijuutalaisilla on vaikutusvaltaa USA:n politiikassa? Mistä juutalaisuudessa on kyse? Mistä monikultturismissa pohjimmiltaan on kyse, ketkä sitä tukevat ja miksi? Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?

Auschwitzin uima-allas:

Auschwitzin uima-allas:
Ottamani kuva Auschwitzin keskitysleirin (sodan aikaisesta) uima-altaasta elokuussa 2007, Auschwitz-matkallani; kuvaa painamalla aukeaa tuo matka...

perjantai 1. tammikuuta 2010

Ei-juutalaiset juutalaisuudessa 9

Lähteet

Alla lueteltuna käyttämäni merkittävimmät lähteet, kuten myös niiden käyttämiä lähteitä. Sanomalehtiä, en kuitenkaan luettele erikseen (paitsi muutaman poikkeuksen).

Juutalaisuuden teokset

Babylonian Talmud, Soncino Edition 1935-1952. Epstein, Isidore & Jews’ College, London. Internetissä (n. 63% Talmudista): http://www.come-and-hear.com/talmud/index.html

Halakha: Mishnah Torah; Shulhan ‘Arukh; Tur. Bar Chaim et al.:n ja Shahakin, ym. viittaamat painokset (kohdassa 4.).

Tanakh (Raamattu) 1992. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos. Internetissä: http://ftp.funet.fi/index/bible/fi/1992/. Raamattu: Vanha Testamentti, vuoden 1933 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos; Uusi Testamentti, vuoden 1938 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos.

The Zohar, Pritzker Edition 2004. Matt, Daniel C.

Zohar: Bereshith to Lekh Lekha 1900-1914. De Manhar, Nunho. Internetissä: http://www.sacred-texts.com/jud/zdm/index.htm

Zoharista ja muusta kabbalistisesta kirjallisuudesta myös muiden tekstin lähteiden (Bar Chaim et al. 1989/1990; Mezvinsky & Shahak 1999; Scholem 1971; Scholem 1946; Webster 1924; ym.) käyttämät painokset.

Mishnah Torah / Mishneh Torah. Maimonides, Moses. Tekstin lähteiden (Shahak 1994; Bar Chaim et al. 1989/1990; Hartung 1995; ym.) käyttämät painokset.

Ensyklopediat

Encyclopaedia Judaica 1972-1978.

Jewish Encyclopedia 1901-1906. Internetissä: http://www.jewishencyclopedia.com

Talmudic Encyclopedia 1950.

The New Encyclopedia of Judaism 2002.

Muu kirjallisuus

Allegro, John M 1972.
Chosen People: Study of Jewish History from the Time of the Exile Until the Revolt of Bar Kocheba. Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York.

Bar Chaim, David (Ben-Haim, David) &
Ariel, Yisrael & Segal, Moshe OBM & Asher, Moshe & Rakovsky, Joel & Segal, Amishar 1989/1990 (5749). Jews Are Called – Man / Gentiles in Halacha. Internetissä: http://www.daatemet.org/articles/article.cfm?article_id=119.

Bjerknes, Christopher Jon 2006.
The Manufacture and Sale of Saint Einstein. Internetissä: http://www.jewishracism.com/SaintEinstein.htm.

‘Chabad-Lubavitch’ 1973.
Likute Amarim, / Tanya. Kehot Publication Society, New York – Lontoo (1973), Chabad-Lubavitchin oma painos.

Cohen, Jeremy 1982.
The Friars and the Jews: Evolution of Medieval Anti-Judaism. (Cornell University Press, Ithaca [New York] and London.)

Davidson, Herbert A. 2005. Moses Maimonides: The Man and His Works.

Davidowicz, Lucy 1976.
A Holocaust Reader. (New York: Holt, Rinehart & Winston.)

Dilling, Elizabeth 1980.
The Jewish Religion: Its Influence Today. Internetissä: http://www.come-and-hear.com/dilling/index.html

Duke, David 2003.
Jewish Supremacism. Internetissä: http://www.prometheism.net/library/jewishsupremacism.pdf ja http://www.davidduke.com/general/jewish-supremacism_129.html.

Eisenmenger, Johann Andreas 1700.
Entdecktes Judenthum (Judaism Unmasked).

Elitzur, Yosef & Shapira, Yitzhak 2009.
Torat Hamelech: Dinei Nefashot Bein Yisrael Le'Amim (englanninkielinen nimi: The King’s Torah: Laws of Life and Death between Jews and the Nations). Viittaus: Wagner 2009, ‘Book advocating killing gentiles who endanger Jews is hard to come by’, Jerusalem Post 11.11.2009.

Greenberg, Moshe 1996. ‘A Problematic Heritage: The Attitude Toward the Gentile in the Jewish Tradition: An Israeli Perspective’.
Conservative Judaism, Vol. XLVIII, no. 2, Winter 1996, s. 23-35.

Ginsberg, Benjamin 1993.
The Fatal Embrace: Jews and the State.

Goldberg, J. J. 1996.
Jewish Power: Inside The American Jewish Establishment.

Gonen, Jay Y. 1975.
The Psychohistory of Zionism. (Mason/Charter, New York.)

Finkelstein, Louis 1924.
Jewish Self-Government in the Middle Ages. (Westport, CT; Greenwood Press.)

Finkelstein, Louis 1949. Jews: Their History Culture & Religion, Vol. 4.

Halevi, Yossi Klein 1995.
Memoirs of a Jewish Extremist: An American Story. (Little, Brown, and Company, Boston, New York, Toronto, London.)

Hanski, Jari 2006.
Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa. Internetissä: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/yhtei/vk/hanski/juutalai.pdf.

Harkabi, Yehoshafat 1988.
Israel's Fateful Hour. Internetissä: ‘Chapter 5: Nationalistic Judaism’, http://members.tripod.com/alabasters_archive/nationalistic_judaism.html.

Hartung, John 1995. ‘Love Thy Neighbor The Evolution of In-Group Morality’.
Skeptic, Vol. 3, No. 4, 1995. Internetissä: http://www.lrainc.com/swtaboo/taboos/ltn01.html.

Herford, Travers 1906.
Christianity in Talmud and Midrash.

Higger, Michael 1932.
A Jewish Utopia. Otteita internetissä: http://www.mailstar.net/jewish-utopia.html

Hoffman, Michael 2000.
Judaism’s Strange Gods. Internetissä otteita: http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

Hoffman, Michael 2008.
Judaism Discovered.

Idel, M 1990.
Golem. Jewish Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid. (Toaffin [2007] lähde.)

Inbari, Motti 2009.
Jewish Fundamentalism and the Temple Mount: Who Will Build the Third Temple? (State University of New York Press.)

‘Jewish Tribal Review’ .
When Victims Rule. A Critique of Jewish Pre-eminence in American. Internetissä: http://www.jewishtribalreview.org/wvr.htm.

Johnson, Paul. 1988.
A History of the Jews. (New York: Perennial Library. Alunperin julkaissut Harper & Row, 1987.)

Jones, E. Michael 2008.
The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History.

Katz, Jacob 1961. Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages. (New York: The Free Press of Glencoe.)

Kaye, Evelyn 1987.
The Hole in the Sheet: A Modern Woman Looks at Orthodox and Hasidic Judaism. (Lyle Stuart, Inc., Seacaucus, NJ.)

Kulaszka, Barbara 1992. ‘
Did Six Million Really Die?’Report of the Evidence in the Canadian ‘False News’ Trial of Ernst Zündel – 1988. Internetissä: http://www.ihr.org/books/kulaszka/falsenews.toc.html

Kuparinen, Eero 1999.
Aleksandriasta Auschwitziin Antisemitismin pitkä historia.

Kuparinen, Eero 2008.
Antisemitismin musta kirja: Antisemitismin pitkä historia. 2. tarkistettu laitos. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä 2008.

Laurio, Vesa Ilkka 2006/2008.
Juutalaisuuden Opinkappaleet. Internetissä:
http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/juutalaisuuden-opinkappaleet.html

Lazare, Bernard 1967.
Antisemitism, its History and Causes: Tr. From the French (1903). (Britons Publishing Co., Lontoo.) Internetissä aiempi painos Antisemitism: Its History and Causes (1894): http://www.fordham.edu/halsall/jewish/lazare-anti.html.

Leese, Arnold 1938.
Jewish Ritual Murder. Internetissä: http://www.jrbooksonline.com/HTML-docs/Jewish_Ritual_Murder.htm.

Lindemann, Albert. 1991.
The Jew Accused: Three Anti-Semitic Affairs (Dreyfus, Beilis, Frank) 1894-1915. (New York: Cambridge University Press.)

Lindemann, Albert 1997.
Esau’s Tears: Modern Anti-Semitism and the Rise of the Jews. (New York: Cambridge University Press.)

Luther, Martti 1543/1939.
Juutalaisista ja Heidän Valheistaan. Internetissä suomeksi: http://vilaurio.blogspot.com/2008/04/luther-juutalaisista-ja-heidn.html (tämä on T. T. Karangon v. 1939 käännös; Karangon käännös ja muut suomennetut Lutherin tekstit löytyvät CD:ltä: ‘Martti Luther, CD-ROM v.2’ [Data Universum Oy, saatavissa myös Luther-divarista]);
englanniksi (Martin H. Bertramin käännös):
http://www.humanitas-international.org/showcase/chronography/documents/luther-jews.htm

MacDonald, Kevin 1994/2002.
A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy, with Diaspora Peoples. Vuoden 2002 painos. Tekstissä käytetään paikoin MacDonaldin käyttämää lyhennettä PTSDA.

MacDonald, Kevin 1998a/2004.
Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism. Vuoden 2004 painos. Tekstissä käytetään paikoin MacDonaldin käyttämää lyhennettä SAID.

MacDonald, Kevin 1998b/2002.
The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements. Vuoden 2002 painos. Tekstissä käytetään MacDonaldin käyttämää lyhennettä CofC. Internetissä esipuhe: http://www.csulb.edu/~kmacd/books-Preface.html; otteita suomennettuna: http://moranen.blogspot.com/2008/08/tri-macdonald-median.html; http://moranen.blogspot.com/2008/08/macdonald-juutalaisbolshevikkien.html

Mearsheimer, John & Walt, Stephen 2007.
The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy.

Neusner, Jacob 1995. Rabbinic Judaism: Structure and System.

Petras, James 2006.
The Power of Israel In the United States.

Pipes, Daniel 1997.
Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes From. (The Free Press, New York, London, Toronto, Sydney, Singapore.)

Pranaitis, I. B. 1892/1939.
Christianus in Talmude Iudaeorum (The Talmud Unmasked The Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians). Internetissä: http://www.talmudunmasked.com/ ja http://www.jrbooksonline.com/Talmud%20Unmasked/talmudx.htm.

Quigley, Carroll 1966, Tragedy and Hope: A History of the World in our Time. (Macmillan New York 1966.) Olennaisimpia otteita internetissä: http://www.mailstar.net/tragedy.html.

Quigley, Carroll 1981, The Anglo American Establishment. (From Rhodes to Cliveden, Books In Focus, New York.) Olennaisimpia otteita internetissä: http://www.mailstar.net/quigley.html.

Rabow, Jerome 2002. 50 Jewish Messiahs.

Reade, William Winwood 1872.
The Martyrdom of Man. Internetissä: http://www.exclassics.com/martyrdom/martman.pdf.

Rosenthal, Judah 1977. ‘The Slavery Controversy and Judaism’. Conservative Judaism, Vol. 31, nro. 3, Spring, 1977, s. 69-79. Internetissä: http://www.rabbinicalassembly.org/docs/cjindex.pdf.

Roth, Cecil 1935. The Ritual Murder Libel and the Jew. Internetissä: http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Roth%20Ritual%20Murder%20Libel%20JR.pdf.

Rothman, Stanley & Lichter, S. Robert 1982.
Roots of Radicalism: Jews, Christians, and the New Left. (Oxford University Press, New York, Oxford.)

Rudolf, Germar 2003.
Dissecting the Holocaust: Growing Critique of ‘Truth’ and ‘Memory’. Internetissä: http://www.vho.org/GB/Books/dth/.

Rudolf, Germar 2005.
Lectures on the Holocaust: Controversial Issues Cross-Examined. Internetissä: http://www.vho.org/GB/Books/loth/.

Rushkoff, Douglas 2003/2004. Nothing Sacred: The Truth About Judaism (Three Rivers Press, New York. www.crownpublishing.com.)

Sachar, Howard 1990, The Course of Modern Jewish History.

Samuel, Maurice 1924.
You Gentiles. Internetissä: http://www.jrbooksonline.com/PDF_Books/yougentiles.pdf

Scholem, Gershom 1971/1972.
The Messianic Idea in Judaism: And Other Essays on Jewish Spirituality.

Scholem, Gershom 1946/1995.
Major Trends in Jewish Mysticism.

Shahak, Israel 1994/2002.
Jewish History, Jewish Religion The Weight of Three Thousand Years. Internetissä:
http://www.biblebelievers.org.au/jewhis1.htm#Jewish%20History,%20Jewish%20Religion ja
http://www.geocities.com/alabasters_archive/jewish_history.html.

Shahak, Israel 1995. ‘The Ideology of Jewish Messianism’.
A Journal on Racism, Empire and Globalisation, 1995, Vol. 37, nro 2, s. 81-91.

Shahak, Israel & Mezvinsky, Norton 1999.
Jewish Fundamentalism In Israel. Internetissä: http://www.geocities.com/alabasters_archive/jewish_fundamentalism.html; toinen toimiva linkki http://members.tripod.com/alabasters_archive/jewish_fundamentalism.html

Sombart, Werner 1913/1982.
The Jews and Modern Capitalism.

Sprinzak, Ehud 1991.
The Ascendance of Israel’s Radical Right. (Oxford University Press, NY, Oxford.)

Steinsaltz, Adin 1976.
The Essential Talmud. (Basic Books, Inc., New York.)

Strack, H.L. 1909.
The Jew and Human Sacrifice. Human Blood and Jewish Ritual. (Toaffin [2007] lähde.)

Tal, Uriel 1984/1985.
Foundations of a Political Messianic Trend in Israel. Internetissä: http://www.geocities.com/alabasters_archive/messianic_trend.html.

Toaff, Ariel 2007.
Pasque di Sangue: Ebrei d’Europa e omicidi rituali (Bloody Passovers: The Jews of Europe and Ritual Murders). Internetissä: http://bloodpassover.com/.

Weber, Mark 2009. ‘The Weight of Tradition: Why Judaism is Not Like Other Religions’. Institute for Historical Review (IHR). Internetissä: http://www.ihr.org/judaism0709.html.

Webster, Nesta Helen 1924.
Secret Societies and Subversive Movements. Internetissä:
http://www.gutenberg.org/files/19104/19104-h/19104-h.htm

Zilberstein, Leon et al. 2003.
Judaic Sources on the Attitude Towards Gentiles. Internetissä: Talk Reason.com; http://talkreason.org/articles/gentiles.cfm.

Internet-sivustoja

Alabaster’s archive
. http://members.tripod.com/alabasters_archive/.

Chabad. http://www.chabad.org/.

Christopher Jon Bjerknes, Jewish Racism. http://www.jewishracism.com.

Come and Hear. http://www.come-and-hear.com/.

Daatemet.
http://www.daatemet.org.il/. Gentiles in Halacha, http://www.daatemet.org.il/articles/article.cfm?article_id=119&lang=en

David S. Maddison, Athens/Cyprys/8815. http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/8815/

Gil Student, Talmud.Faithweb.com.
http://talmud.faithweb.com/.

Noahide.
http://www.noahide.com.

Kevin MacDonald http://www.csulb.edu/~kmacd/.
CofC, Preface, http://www.csulb.edu/~kmacd/books-Preface.html; Understanding Jewish Influence II, http://www.kevinmacdonald.net/UnderstandJI-2.htm.

Talk Reason. Leon Zilberstein et al. 2003
Judaic Sources on the Attitude Towards Gentiles.

Theodore Pike (pappi), Truth Tellers. http://www.truthtellers.org/.

Tracey R. Rich (1996-2001). JewFaq.com http://www.jewfaq.org/index.htm.

Jewish Encyclopedia (1901-1906). http://www.jewishencyclopedia.com/.

Jewish history.org.il (Talmudin polttamista Euroopassa). http://www.jewishhistory.org.il/history.php?

JR’s Rare Books and Commentary, JRBooksOnline. http://www.jrbooksonline.com/.

Mechon-mamre. http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/index.htm.

Michael Hoffman, RevisionistHistory. http://www.revisionisthistory.org/.

Peter Myers, Mailstar. http://www.mailstar.net/index.html.

Simple to remember (listaus juutalaisten kokemista vainoista). http://www.simpletoremember.com/vitals/HistoryJewishPersecution.htm

Vesa I Laurio (
Juutalaisuuden Opinkappaleet; Luther: Juutalaisista ja Heidän Valheistaan): http://vilaurio.blogspot.com/; http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/juutalaisuuden-opinkappaleet.html; http://vilaurio.blogspot.com/2008/04/luther-juutalaisista-ja-heidn.html.
Ei kommentteja:

Tietoja minusta

Oma valokuva
“Kukaan ei voi omistaa mitään arvokkaampaa asiaa kuin ylevän ihanteen, jota kohti hän lakkaamatta pyrkii ja jonka perusteella hän muodostaa ajattelunsa ja tunteensa ja yrittää parhaansa mukaan suunnata elämänsä. Jos pyrkijä siten ponnistelee – pikemminkin tullakseen enemmäksi kuin vain näyttääkseen enemmältä – hän ei voi epäonnistua, vaan lähestyy jatkuvasti päämääräänsä.” (H.P. Blavatsky)